Låna en inköpare

Värnamo kommun arbetar medvetet för att öka kunskapen om, och intresset för, den offentliga inköps- och upphandlingsprocessen. För oss är närheten till näringslivet viktigt och för att ytterligare stärka vår dialog med aktörerna lanserar vi nu tjänsten Låna en inköpare.

Alla företag har möjlighet att låna en inköpare. Vi går bland annat igenom hur en upphandling går till och vilka regler som gäller.

Om flera företag vill låna en inköpare under samma period finns möjlighet att träffas i kommunens lokaler. Vi finns också tillgängliga för webbmöten om det passar er verksamhet bättre.

Hur bokar jag en inköpare?

Företag som vill låna en inköpare kontaktar inköpsenheten i Värnamo kommun via Kontaktcenter kontaktcenter@varnamo.se eller 0370-37 70 00.

Någon av våra inköpare på Värnamo kommun återkopplar till företaget och tillsammans kommer vi överens om datum, tid och plats. Räkna med att mötet tar en till en och en halv timme.

Hur mycket kostar det?

Tjänsten är gratis.

Vad händer när jag har bokat ett besök?

Olika företag kan ha lite olika önskemål om vad de vill lära sig mer om. Det finns ett underlag som blir en bas på varje träff, men därutöver skräddarsyr vi utefter vilket företag det gäller och inom vilka områden ni önskar veta mer.

Kan flera företag boka tillsammans?

Om flera företag önskar så kan de boka tillsammans. Om intresse finns från, exempelvis en branschorganisation, så kommer vi gärna och pratar vid ett lämpligt tillfälle.

Kan ni komma till oss på företaget?

Det gör vi gärna. Det finns också möjlighet att hålla mötet i någon av Värnamo kommuns lokaler om det finns önskemål om det. Vi är även öppna för webbmöten.

Varför gör ni det här?

Att ”Låna en inköpare” är ett av flera olika sätt att nå ut till företagen som skulle kunna vara potentiella anbudslämnare då kommunen behöver upphandla en vara, tjänst eller byggentreprenad. Många företag har inte kommit i kontakt med offentliga inköp eller upphandling tidigare, och då vill Värnamo kommun försöka underlätta för dem genom att ge dem kunskap och praktiska tips på hur man ser att en kommun behöver upphandla något och hur de kan komma vidare i processen med att också lämna anbud.

Hur fungerar ett upphandlingsverktyg?

Det digitala upphandlingssystem som Värnamo kommun använder heter e-Avrop och är webbaserat

Läs mer om systemet e-Avrop på e-Avrops AB:s webbplats. Länk till annan webbplats.

Det innebär att företag skapar ett konto i e-Avrop och därefter kan hämta ut upphandlingsdokument och att företaget lämnar in anbud elektroniskt. Det är kostnadsfritt att ha ett leverantörskonto och en leverantör kan välja att prenumerera på upphandlingar från Värnamo kommun samt andra kommuner, kommunala bolag, regioner, statliga myndigheter och liknande.

Finns det något tillfälle då ni kommer att säga nej till ett företag?

Ja, om Värnamo kommun eller våra kommunala bolag har lagt ut en annons på något vi önskar upphandla, och företaget tänkt lämna anbud i just denna upphandling. Då är det inte lämpligt att en inköpare besöker företaget under pågående upphandlingsprocess, då det kan uppfattas att inköparen hjälper företaget och då möjligen får fördelar i upphandlingen. Det är viktigt att kommunen behandlar alla anbudslämnare lika i en upphandlingsprocess. Då skjuter vi i stället på tillfället och bestämmer en mötestid efter att upphandlingen är avslutad.

Vi hjälper inte heller till med att praktiskt lämna anbud eller tolka ett underlag som ligger ute på annons (även om det rör en annan kommun.

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 22 mars 2024