Mark och lokaler

I Värnamo kommun jobbar vi enligt principen att göra det så enkelt som möjligt för intressenter att etablera sig med sin verksamhet i kommunen.

Vår företagslots vägleder intressenten genom hela etablerings­processen i samarbete med mark- och exploaterings­avdelningen.

Industritomter och markanvisningar

Genom att ta fram detaljplaner för verksamhetsområden på kommunal mark kan kommunen sälja mark till dig som vill bygga nytt och etablera ditt företag. Kommunen har ledig mark för industri i samtliga större tätorter.

Tätorten Värnamo ligger gynnsamt utmed E4, väg 27 och kust till kust-banan vilket också återspeglar sig i det stora trycket på verksamhetsytor inom Sydsvenska krysset.

Är du intresserad av att etablera ditt företag i kommunen, är du välkommen att kontakta vår exploateringschef eller företagslots för mer information.

Offerter till markanvisningar genom anbud publiceras på sidan Markanvisningar.

Besök även fastighetsportalen Business Gnosjöregion AB. Länk till annan webbplats. Där hittar du lediga kommersiella fastigheter och ledig industrimark i regionen.

Bygga eller riva

Bygglov eller rivningslov krävs för många olika åtgärder men kan variera beroende på var i kommunen du bor.

Mer information samt ansökan om lov hittar du på sidan Bygga nytt, ändra eller riva. 

Kontakt företagsetablering

Anki Hansson, VNAB

anki.hansson@varnamonaringsliv.se

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Vi får många frågor om kontaktuppgifter. I de flesta fall ska du kontakta vårt kontaktcenter på telefon 0370-37 70 00, eller via e-post: kontaktcenter@varnamo.se.

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 05 september 2022