Bygga nytt, ändra eller riva

Om du vill bygga något helt nytt, eller ändra något på en befintlig byggnad så behöver du oftast ansöka om bygglov eller göra en anmälan.