Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Skärmtak

Om du vill bygga ett mindre skärmtak vid ett en- eller tvåbostadhus eller en tillhörande komplementbyggnad behöver du oftast inte bygglov.

Det innebär att du kan sätta upp ett skärmtak utan att göra en anmälan för åtgärden. Du behöver inte heller något start- eller slutbesked. Det gäller både inom och utanför detaljplanelagt område.

Du behöver varken bygglov eller anmälan om

  • det finns ett befintligt en-eller tvåbostadshus på tomten
  • skärmtaket är högst 15 kvadratmeter tillsammans med andra bygglovsbefriade skärmtak på tomten
  • du vill sätta upp skärmtaket över en skyddad uteplats, altan, balkong eller entré
  • du placerar skärmtaket minst 4,5 meter från din fastighetsgräns, eller närmare om grannen godkänner det.

Du behöver alltid bygglov om

  • kommunen har bestämt i detaljplan att skärmtak ska omfattas av bygglov.
  • skärmtak på fastigheten sammanlagt överstiger 15 kvadratmeter efter planerad åtgärd eftersom det då räknas som en tillbyggnad.

Du hittar mer information om tillbyggnad på sidan Tillbyggnad en- och tvåbostadshus.

Osäker på om detta gäller dig?

Titta i din detaljplan för att ta reda på vad som gäller i ditt område innan du börjar planera för det du vill bygga.

Handläggningstid:

Ingen handläggningstid

Kostnad:

Ingen kostnad

Bygglov kan behövas

Så här gör du

Om åtgärden placeras närmare än 4,5 meter från fastighetsgräns så ska det finnas grannmedgivande från grannfastigheten. Medgivandet ska finnas från alla som äger grannfastigheten som berörs.

Är placeringen nära kommunens mark, exempelvis park/väg/allmänning, så måste avståndet till gränsen vara minst 4,5 meter. Går detta inte att uppfyllas så krävs det per automatik ett bygglov för åtgärden.