Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Skärmtak

Om du vill bygga ett mindre skärmtak vid ett en- eller tvåbostadhus eller en tillhörande komplementbyggnad behöver du oftast inte bygglov.

Det innebär att du kan sätta upp ett skärmtak utan att göra en anmälan för åtgärden. Du behöver inte heller något start- eller slutbesked. Det gäller både inom och utanför detaljplanelagt område.

Du behöver varken bygglov eller anmälan om

  • det finns ett befintligt en-eller tvåbostadshus på tomten
  • skärmtaket är högst 15 kvadratmeter tillsammans med andra bygglovsbefriade skärmtak på tomten
  • du vill sätta upp skärmtaket över en skyddad uteplats, altan, balkong eller entré
  • du placerar skärmtaket minst 4,5 meter från din fastighetsgräns, eller närmare om grannen godkänner det.

Du behöver alltid bygglov om

  • kommunen har bestämt i detaljplan att skärmtak ska omfattas av bygglov.
  • skärmtak på fastigheten sammanlagt överstiger 15 kvadratmeter efter planerad åtgärd.

Osäker på om detta gäller dig?

Titta i din detaljplan för att ta reda på vad som gäller i ditt område innan du börjar planera för det du vill bygga.

Handläggningstid:

Ingen handläggningstid

Kostnad:

Ingen kostnad

Bygglov behövs inte

Så här gör du

Om du placerar din byggnation mindre än 4,5 meter från en av dina grannar behöver du själv ordna intyg om att din granne godkänner placeringen. Du behöver då få okej från alla som äger den fastigheten. Det bästa är om du låter alla berörda grannar signera alla handlingar för att visa att de godkänner placeringen.

Är placeringen nära kommunens mark, exempelvis park/väg/allmänning, så måste avståndet till gränsen vara minst 4,5 meter. Kommunen som äger den allmänna platsen anses inte vara en sådan berörd granne som kan medge placeringen