Utbildning och barnomsorg

Förskola
Förskolan är en egen skolform för barn mellan 1 och 5 år, med en egen läroplan. I förskolan läggs grunden för det livslånga lärandet.
Grundskola, förskoleklass och fritidshem
I Värnamo kommun finns 19 grundskolor och en grundsärskola som är spridda geografiskt över hela kommunen.
Gymnasium
Gymnasieskolan vänder sig till dig som avslutat grundskolan. Gymnasieskolan är treårig, frivillig och avgiftsfri.
Vuxenutbildning, Lärvux och Campus
Campus, Lärvux, Vuxenutbildning, Värnamo Vägledningscentrum
Kulturskolan
Värnamo kulturskola bedriver avgiftsbelagd undervisning i musik, dans och drama riktad till barn och ungdomar bosatta i Värnamo kommun.
Elevhälsa, extra stöd
Elevhälsans arbete handlar om att främja hälsa och skapa förutsättningar för inlärning hos alla elever.
Mat i förskola, skola
Här hittar du information om maten i skolan, hur du ansöker om specialkost och frågor och svar om maten och matsedlar.
Läsårstider, lov och ledigheter
Här hittar du läsårstider för grund- och gymnasieskola samt avgiftsfri allmän förskola.kola.
Skolskjuts
Samlad information om skolskjuts och om hur du ansöker.

Service­meddelande

Nyheter från kommunen