Gymnasium

Innehåll anpassat för dig:

Hitta snabbt

Finnvedens gymnasium
Gymnasieskolan vänder sig till dig som avslutat grundskolan. Gymnasieskolan är treårig, frivillig och avgiftsfri.
Anpassad gymnasieskola
Alla kommuner måste erbjuda utbildning i anpassad gymnasieskola till de ungdomar som inte har förutsättningar att gå i gymnasieskolan på grund av en utvecklingsstörning.
Ansök till gymnasiet
Du är behörig att söka till gymnasiet om du är under 20 år och om du har avslutat din grundskoleutbildning eller motsvarande utbildning och inte har genomgått en gymnasieutbildning eller likvärdig utbildning inom gymnasieskolan.
Resor för gymnasieelever
Som gymnasieelev kan du, beroende på hur långt det är till skolan, ha rätt till ekonomisk hjälp för resorna till skolan.
Studiemedel och inackordering
Under gymnasietiden har du som studerar vanligtvis studiehjälp från Centrala studiestödsnämnden (CSN). Du kan söka inackorderingstillägg från din hemkommun om du går på gymnasiet i en annan kommun, och väljer att bo där.
Kommunens aktivitetsansvar
Kommunens aktivitetsansvar (KAA) innebär att alla Sveriges kommuner ska hålla sig informerad om vad ungdomar i åldern 16–20 år som inte går på gymnasiet har för sysselsättning.
Frågor och svar, antagning till gymnasiet
Gymnasieskolan vänder sig till dig som avslutat grundskolan. Gymnasieskolan är treårig, frivillig och avgiftsfri.

Senast ändrad 07 mars 2024