Studiemedel och inackordering

Under gymnasietiden har du som studerar vanligtvis studiehjälp från Centrala studiestödsnämnden (CSN). Du kan söka inackorderingstillägg från din hemkommun om du går på gymnasiet i en annan kommun, och väljer att bo där.

Från CSN får du studiebidrag tio månader per år. Det betalas ut automatiskt, om du är myndig kommer det direkt till dig. Om du har mycket frånvaro kan CSN stoppa betalningen.

På CSN:s webbplats kan du läsa mer om möjligheter och villkor för studiestöd. Länk till annan webbplats.

Inackordering

Om du studerar på gymnasiet, kan du ansöka om inackorderingstillägg. För att bli
beviljad krävs det att du är berättigad enligt Värnamo kommuns riktlinjer. Länk till annan webbplats. Inackorderingstillägget betalas ut till och med vårterminen du fyller 20 år.

Om du har blivit andrahandsmottagen enligt skollagen 16 kap. § 43-44, 47 har kommunen ingen skyldighet att betala inackorderingstillägg.

Om du studerar vid en friskola hanteras ansökan av Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Ansökan ska avse ett läsår, en termin eller minst en månad, en ny ansökan måste göras inför varje nytt läsår. För höstterminen ska den lämnas in i september eller senast den
31 december, för vårterminen i januari eller senast den 30 juni. E-tjänsten där du ansöker är stängd under juli-augusti.

Inackorderingstillägget utgår för nio månader totalt, fyra månader på hösten och fem månader på våren. Utbetalning sker månadsvis.

Om ansökan beviljas har du inte rätt för ersättning för dagliga resor (skolkort) och ersättning mellan hem och hållplats. Om du har fått ett skolkort måste det omedelbart lämnas tillbaka.

Beslut om inackorderingstillägg grundar sig på de uppgifter som har lämnats in av vårdnadshavare eller myndig elev. Om tillägget betalas ut på felaktiga grunder blir betalningsmottagaren återbetalningsskyldig. För att undvika det är det därför mycket viktigt att omedelbart anmäla ändrade förhållanden till Barn- och utbildningsförvaltningen när eleven:

  • Väljer att istället få ersättning för dagliga resor (skolkort)
  • Avbryter studierna
  • Byter skola
  • Flyttar hem eller till flyttar till annan kommun
  • Minskar studieomfattningen från heltid till deltid

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Vi får många frågor om kontaktuppgifter. I de flesta fall ska du kontakta vårt kontaktcenter på telefon 0370-37 70 00, eller via e-post: kontaktcenter@varnamo.se.

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 18 januari 2024