Ansök till gymnasiet

Du är behörig att söka till gymnasiet om du är under 20 år (för läsåret 2024/25 ska du vara född 2005 eller senare) om du har avslutat din grundskoleutbildning eller motsvarande utbildning och inte har genomgått en gymnasieutbildning eller likvärdig utbildning inom gymnasieskolan.

Om du inte uppfyller behörighetskraven för att bli antagen till ett nationellt program kan du gå ett introduktionsprogram för att uppnå behörighet. Mer information om behörighet och programmen får du av din studie- och yrkesvägledare.

Tidplan för gymnasieansökan 2024/2025

  • 8 januari - ansökningsperioden börjar.
  • 5 februari - sista ansökningsdag.
  • 12 april preliminär antagning klar.
  • 15 april till 13 maj är det omvalsperiod. Om du vill ändra i ditt val eller göra ett helt nytt val måste du göra det hos din studie-och yrkesvägledare.
  • 1 juli - slutlig antagning klar
  • Reservantagningen pågår till 15 september.

Ansökan till gymnasiet

Du som går i årskurs 9 i Värnamo kommun ska göra din ansökan på vår webbplats. I januari kommer du att få ett brev med instruktioner och inloggningsuppgifter av din studie- och yrkesvägledare.

Ansökningsperioden är från 8 januari till och med 5 februari.

För att dina val ska kunna behandlas måste du både fylla i dina val på webben och lämna en underskriven kvittens (papperskopia) till din studie- och yrkesvägledare.

Om du bor i en annan kommun men vill söka till Värnamo gör du det via gymnasieantagningen i din hemkommun.

Preliminär antagning

Resultatet av den preliminära antagningen kan du som bor i Värnamo, Gnosjö eller Gislaveds kommun se i Dexter 12 april. Om du söker till Värnamo kommun men kommer från en annan kommun kommer du att få ditt besked med posten.

Omvalsperiod

Du har möjlighet att ändra ditt val mellan 15 april och 13 maj eller om du har missat att välja får du göra ett nytt val. Ansökningswebben kommer att vara stängd så du måste göra valet hos din studie- och yrkesvägledare.

Slutlig antagning

Den slutliga antagningen görs på ditt vårterminsbetyg. Den 1 juli är den slutliga antagningen klar, samtliga sökande får ett slutligt antagningsbesked med posten. Om du bor i Värnamo, Gnosjö eller Gislaveds kommun kommer du också att kunna se resultatet i Dexter.

Observera att du bara ska svara på ditt antagningsbesked om du blir antagen på ditt andrahandsval eller lägre eller om du vill tacka nej till platsen. Det gör du genom att du skickar in svarskortet som finns på antagningsbeskedet, senast 31 juli.

Är du nöjd med din plats behöver du inte svara.

Reservantagning

Reservantagningen pågår till 15 september. Om du får en plats kommer du att bli kontaktad på telefon eller via e-post. Det är därför mycket viktigt att du lämnar in rätt uppgifter på webben när du gör din ansökan eller när du skickar in svarskortet.

Fri kvot

Begränsade antal platser (fri kvot) ska finnas för elever som på grund av särskilda skäl (medicinska eller sociala skäl) bör få företräde framför övriga sökande.

Att bli antagen i fri kvot innebär att en elev på grund av särskilda skäl kan ges företräde till en utbildningsplats.

Enligt Gymnasieförordningens kap 7 3§ ska ett begränsat antal platser avsättas för dem som:

  1. på grund av särskilda omständigheter bör ges företräde framför de övriga sökande
    eller
  2. kommer från skolenheter vilkas betyg eller omdömen inte utan vidare kan jämföras med betygen från grundskolan.


De särskilda omständigheterna i punkt 1, ska vara av medicinska eller sociala skäl.

Läs om Värnamo kommuns riktlinjer för fri kvot på sidan riktlinjer.

För att bli antagen via fri kvot krävs att eleven är behörig till de program som eleven söker till (Skollagen (2010:800) kap 15 5§ samt kap16 29-34§).

Har du frågor om ansökan om fri kvot kontaktar du studie-och yrkesvägledare.

Ansökan om fri kvot och bilagor ska lämnas in senast 13 maj till din studie- och yrkesvägledare, som lämnar det vidare till gymnasieantagningen.


Program

Lägst betyg

Medelbetyg

Barn- och fritidsprogrammet

85p

203p

Bygg- och anläggningsprogrammet

185p

212p

El-och energiprogrammet

192,5p

213p

Ekonomiprogrammet

172,5p

243p

Fordons- och transportprogrammet

130p

184p

Försäljning- och serviceprogrammet

137,5p

204p

Industritekniska programmet

135p

182p

Naturvetenskapsprogrammet

227,5p

299p

Samhällsvetenskapsprogrammet

182,5p

252p

Teknikprogrammet

210p

276p

VVS- och Fastighetsprogrammet

207,5p

220p

Vård- och omsorgsprogrammet

132,5p

214p


Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Vi får många frågor om kontaktuppgifter. I de flesta fall ska du kontakta vårt kontaktcenter på telefon 0370-37 70 00, eller via e-post: kontaktcenter@varnamo.se.

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 29 januari 2024