Resor för gymnasieelever

Som gymnasieelev kan du, beroende på hur långt det är till skolan, ha rätt till skolkort och bidrag till resor mellan hem och närmsta hållplats.

Skolkort

Bor du som studerar på gymnasiet minst sex kilometer från skolan kan du få ett skolkort (busskort). För dig som ska börja studera på Finnvedens gymnasium lämnas skolkortet ut första skoldagen. Du behöver inte ansöka om kortet.

Villkor för att du ska få skolkort:

  • du ska ha rätt att få studiehjälp enligt studiestödslagen
  • studera på heltid
  • du måste bo utanför Värnamo tätort
  • din kortaste väg till skolan måste vara minst sex kilometer
  • du får inte ha inackorderingstillägg via CSN.

Kortet gäller för två resor per dag inom giltighetsområdet (zongränsen).

Om du ska studera på annan ort kan du åka gratis till skolan dom första skoldagar om du visar upp ditt antagningsbesked eller din legitimation. Du kommer att få information från din nya skola hur du ska få ett skolkort.

Bidrag till resor mellan bostad och hållplats

Till gymnasieelev som har rätt till skolkort och som har minst sex kilometer enkel resa mellan hemmet och hållplatsen ges ett kontant bidrag. Bidraget betalas ut en gång per termin via bank till myndig elev eller förälder på samma sätt som studiebidraget. Bidraget kan inte kombineras med inackorderingstillägg. Ansökan ska lämnas för varje nytt läsår. För att få ersättning för höstterminen ska ansökan vara inlämnad till Barn- och utbildningsförvaltningen senast 31 december och för vårterminen senast 30 juni.

Kontakt Finnvedens gymnasium

Kontaktcenter

0370-377000

Hitta till oss

Prostgårdsvägen 3

331 83 Värnamo

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Vi får många frågor om kontaktuppgifter. I de flesta fall ska du kontakta vårt kontaktcenter på telefon 0370-37 70 00, eller via e-post: kontaktcenter@varnamo.se.

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 29 februari 2024