Kommunens aktivitetsansvar

Kommunens aktivitetsansvar (KAA) innebär att alla Sveriges kommuner ska hålla sig informerad om vad ungdomar i åldern 16–20 år som inte går på gymnasiet har för sysselsättning.

Kommunens aktivitetsansvar samverkar med andra aktörer och myndigheter i kommunen. Vi erbjuder lämpliga individuella stödinsatser och att ta del av insatserna är frivilligt. Målet är att lotsa ungdomar tillbaka till studier eller annan sysslesättning.

Hur får vi tag på ungdomarna?

Vi utgår från gymnasieskolans elevregister och samkör detta mot folkbokföringen. Sedan söker vi upp ungdomarna via brev, e-post, telefon eller sms. Får vi ingen kontakt gör vi hembesök. Vi samverkar även med grundskola och gymnasiet i övergångar för att skapa kontakt med ungdomar, vårdnadshavare och förebygga avhopp.

Vi kan erbjuda

Vi erbjuder insatser som bland annat samtal med:

  • studie- och yrkesvägledare
  • vården
  • Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP)
  • psykiatrin
  • socialtjänsten
  • ungdomsmottagningen
  • eller andra kontaktar som behövs för att komma vidare, till exempel kontakt med vårdcentralen, tandläkaren, polisen.

Det är ungdomen som avgör vilken väg vi ska gå.

Vi för register

Kommunens skyldighet att föra ett register över ungdomarnas sysselsättning och kommunens insatser regleras i 29 kap. 9 § skollagen. I förordningen (2006:39) finns det reglerat vilka uppgifter kommunen får behandla i registret. Två gånger per år rapporteras uppgifterna in till Skolverket. Allt detta för att Sveriges alla unga invånare ska få så bra möjligheter som det bara går.

Frågor

Är du vårdnadshavare, ungdom eller samverkande myndighet och har frågor? Välkommen att kontakta vår KAA-coach som du når via Kontaktcenter, 0370-37 70 00.

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Vi får många frågor om kontaktuppgifter. I de flesta fall ska du kontakta vårt kontaktcenter på telefon 0370-37 70 00, eller via e-post: kontaktcenter@varnamo.se.

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 12 oktober 2023