Tillgänglighetsredogörelse för kommun.varnamo.se

Värnamo kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. På den här sidan beskriver vi hur kommun.varnamo.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. För mer information, läs under avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från www.varnamo.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde, skicka e-post till kontaktcenter@varnamo.se eller ring 0370-37 70 00 så hjälper vi dig.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns. Skicka e-post till kontaktcenter@varnamo.se eller ring 0370-37 70 00 så hjälper vi dig.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta DIGG som är tillsynesmyndighet och påtala det.

Kontaktupgifter till tillsynsmyndigheten hittar du på DIGG:s webbplats. Länk till annan webbplats.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Allmänna brister

 • Webbsändningar från kommunfullmäktiges möten, som går att se i efterhand, är inte textade (se avsnittet på oskälig betungande anpassningar).
 • Dokumenten Fördjupning av översiktsplanen för Värnamo kommun, Bilaga 1: Miljökonskvensbeskrivning inklusive särskild sammanställing, Illustrationsunderlag, uppfyller inte kraven vad gäller konstrastvärden. I övrigt är dokumenten tillgänglighetsanpassade.
 • Flera e-tjänster och system som du kan logga in till från våra webbplatser uppfyller inte tillgänglighetskraven vad gäller exempelvis kontraster, viss formatering samt kod som inte är tillgänglig. Ett flertal av dessa system och e-tjänster sköts i system som vi inte själva kan förändra och är därför svåra att åtgärda.
  • Artvise e-tjänsteportal
  • Medborgarinitiativ
  • Synpunktshantering
  • IST
  • Anmälan simhallens aktiviteter
  • Boka idrottsanläggningar och hallar
  • Lediga jobb
  • Bibliotekskatalogen
 • I princip samtliga sidor saknar ett sätt att hoppa över sidans navigering.
 • Vissa ID förekommer flera gånger på en sida.

För dig med skärmläsare

 • Det finns pdf-filer på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade och därför svåra att läsa med skärmläsare. Vi arbetar löpande med att tillgänglighetsanpassa våra pdf-filer. Följande uppfyller inte tillgänglighetskraven:
  • Protokoll
  • Ärendelistor
  • Detaljplaner
  • Blanketter
  • Övriga pdf-filer

Oskäligt betungande anpassning

Värnamo kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

 • Undertextning av kommunfullmäktiges sammanträden.
 • Det förekommer dokument på kommun.varnamo.se som är producerade av annan aktör. Dessa är inte tillgänglighetsgranskade av Värnamo kommun.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en intern kontroll (självskattning) med stickprov.

Test har utförts med följande programvara

 • Axe DevTools
 • Koa11y
 • Access Monitor Plus
 • Webbpubliceringsverktyget inbyggda kvalitetstest

Senaste bedömningen gjordes den 3 april 2024.

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Vi får många frågor om kontaktuppgifter. I de flesta fall ska du kontakta vårt kontaktcenter på telefon 0370-37 70 00, eller via e-post: kontaktcenter@varnamo.se.

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 15 april 2024