Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Styrdokument

Kommunallagen och förvaltningslagen är exempel på lagar som en kommun måste rätta sig efter. Förutom det utformar kommunen egna styrdokument för hur verksamheterna ska drivas. Styrdokumenten reglerar och styr kommunens nämnder, styrelser, förvaltningar och bolag.

Det finns olika kategorier av dokument: policyer, planer, åtgärdsplaner och riktlinjer. Planer och åtgärdsplaner syftar till förändring och utveckling inom olika områden. Kommunens policyer och riktlinjer är normerande och beskriver hur vi förhåller oss till olika frågor i vår verksamhet eller vid en given situation.

Kommunens styrmodell

Värnamo kommuns vision, och mål tillsammans med budget är styrande. Värnamo kommun har en gemensam värdegrund, som också styr kommunens och medarbetarens agerande.

Styrdokumenten ska stödja att kommunen uppnå visionen och också säkerställa att Värnamo kommun fokuserar på strategiskt utvalda områden, och har en god ekonomisk hushållning så att resurser används för kommuninvånarnas bästa.

Senast granskad:
2020-01-20

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter