Åtgärdsplaner

En åtgärdsplan är kopplad till ett överordnat styrdokument och omsätter inriktningen i det överordnade styrdokumentet till konkreta åtgärder.

Kommunstyrelsen antar åtgärdsplan som berör samtliga nämnder.

En åtgärdsplan som berör endast en nämnd, antas av berörd nämnd.

I dokumentet ska det finnas angivet när åtgärdsplanen ska följas upp och revideras.

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 01 juli 2022