Kommunarkiv och diarium

I kommunarkivet finns information om kommunen och dess historia. Här kan du läsa kommunala protokoll, ta del av betyg och klasslistor, forska om din hembygd med mera.

Innehåll och upplägg

Kommunarkivets material är fram till nu indelat i två sektioner: material till och med 1970 och material efter 1970. Anledningen till detta är en kommun­sammanslagning som trädde i kraft årsskiftet 1970/1971 då Värnamo kommun i sin nuvarande form bildades och Värnamo slogs samman med Rydaholms kommun, Forsheda storkommun, Bredaryds kommun och Bors kommun. Kommunsammanslagningen innebar också att Klevshults kommun upplöstes och det område som fram till 1951 utgjort Fryele kommun blev en del av Värnamo kommun. Även Vrigstads kommun upplöstes och det område som fram till 1951 utgjort Nydala kommun blev en del av Värnamo kommun.

Sektionen med äldre arkiv innehåller material ända från 1700-talet och framåt men främst handlingar från och med 1863 då den så kallade kommunreformen trädde i kraft och kommunalt självstyre inrättades.

Båda sektionerna innehåller också arkiv utanför den kommunala organisationen men som överlämnats till kommunens arkiv. Sektionen med det äldre materialet är etiketterat med romerska siffror medan materialet från 1971 och framåt har etiketter med arabiska siffror. Fram till nu har arkiven förtecknats efter det så kallade allmänna arkivschemat. Eventuellt kommer material som överlämnats till centralarkivet i framtiden förtecknas efter Riksarkivets nya bestämmelser om verksamhetsbaserad arkivredovisning.

Utlämning av arkivhandlingar

För att ta del av kommunarkivets handlingar kontaktas kommunarkivarien. Kommunarkivarien hjälper dig att få insyn i vad kommunarkivet innehåller. På grund av sekretesslagstiftning kan vissa handlingar inte lämnas ut. Att vissa handlingar innehåller sekretessbelagda uppgifter innebär inte nödvändigtvis att dessa handlingar inte kan lämnas ut. Nekas du ta del av de handlingar du vill se kan du begära ett formellt avslag med så kallad besvärshänvisning om hur avslaget kan prövas.

Vill du ha ut en betygskopia?

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Vi får många frågor om kontaktuppgifter. I de flesta fall ska du kontakta vårt kontaktcenter på telefon 0370-37 70 00, eller via e-post: kontaktcenter@varnamo.se.

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 28 februari 2022