Bygga, bo, miljö och trafik

Hitta snabbt

Trafik och infrastruktur
Buss, tåg, båt och flyg, Trafik och gator, Torg och allmänna platser, Renhållning och sopning, Snöröjning, Trafikregler och säkerhet
Bostäder
Lediga tomter, Markanvisningar, Boendemiljö, Särskilda boenden, Bostadsanpassningsbidrag, Brandskydd, Sotning, Uppvärmning, Energi, Adresser och namnsättning, Hitta bostad, Bredbandsbidrag, Nyinflyttad
Bygga nytt, ändra eller riva
Lediga tomter, Markanvisningar, Boendemiljö, Särskilda boenden, Bostadsanpassningsbidrag, Brandskydd, Sotning, Uppvärmning, Energi, Adresser och namnsättning, Hitta bostad, Bredbandsbidrag, Nyinflyttad
Vatten och avlopp (VA)
Dricksvatten, Kommunalt avlopp, Enskilt avlopp, Ledningsnät, Anslutning till fastighet, Dagvatten, Översvämning, Ny VA-plan, Frågor och svar vatten och avlopp
Avfall och återvinning
Förpacknings- och tidningssamling, Kompostering av hushållsavfall, Avgifter och regler, abonnemang, Kemikalier, Biltvätt
Samhällsplanering och kartor
Översiktsplanering, Detaljplanering, Riksintressen, Kartor, mätningstjänster och GIS, Arkiv och ritningar, Byggprojekt
Livsmedel och hälsa
Tillsyn och kontroll, Rökfria miljöer, Registrering av livsmedelsverksamhet, Matförgiftning, Livsmedelskontroll
Djur
Hundar och katter, Djur och tillstånd, Höns och andra fjäderfän, Döda och skadade djur, Råttor och skadedjur, Om du störs av vilda djur
Samhällsutveckling och hållbarhet
Värnamo som ekokommun, Plan för Värnamo kommuns miljöarbete, Klimatanpassning
Naturvård och parker
Naturvård, Planteringar, Naturreservat, Sjöar och vattendrag, Allemansrätten

Mer information om Bygga, bo, miljö och trafik

Service­meddelande

Nyheter från kommunen

 • 20 februari 2024

  Restaurang Åkantens matsal har blivit ny anpassad gymnasieskola

  Med nya fräscha lokaler och mycket ljusinsläpp har den tidigare matsalen av restaurang Åkanten blivit ny anpassad gymnasieskola.

 • 13 februari 2024

  Nu finns almanackan att beställa

  Var du en av dem som inte fick teknik- och fritidsförvaltningens almanacka, när den skickades hem till invånarna i december? Nu finns den att beställa via kontaktcenter.

 • 13 februari 2024

  Försäljning av tomter skapar lokal tillväxt

  Kommunen har nyligen tagit ett steg mot att främja lokal utveckling i Åminne genom försäljningen av tomter där det kommer byggas tre parhus. Detta initiativ är bland annat ett resultat av de landsbygdsdialoger som har hållits, där invånarna fått uttrycka sina åsikter och önskemål för samhällets framtid.

 • 18 januari 2024

  Vi jobbar så fort vi kan med att röja snön

  Visst är det vackert med den nyfallna snön - men den ställer till det också.

 • 17 januari 2024

  Vad gör du vid en vattenläcka?

  När jorden fryser och sen tinar kan vattenläckor uppstå. Nu är det extra viktigt att vara uppmärksam på möjliga vattenläckor.

 • 29 december 2023

  Fira nyår på ett säkert sätt

  Under nyår skjuts det ofta fyrverkerier och det är viktigt att ha både djur och människor i åtanke vid hantering. Läs gärna igenom vad som gäller och var rädd om dig själv och andra.