Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Bygga, bo, miljö och trafik

Hitta snabbt

Trafik och infrastruktur
Buss, tåg, båt och flyg, Trafik och gator, Torg och allmänna platser, Renhållning och sopning, Snöröjning, Trafikregler och säkerhet
Bostäder
Lediga tomter, Markanvisningar, Boendemiljö, Särskilda boenden, Bostadsanpassningsbidrag, Brandskydd, Sotning, Uppvärmning, Energi, Adresser och namnsättning, Hitta bostad, Bredbandsbidrag, Nyinflyttad
Bygga nytt, ändra eller riva
Lediga tomter, Markanvisningar, Boendemiljö, Särskilda boenden, Bostadsanpassningsbidrag, Brandskydd, Sotning, Uppvärmning, Energi, Adresser och namnsättning, Hitta bostad, Bredbandsbidrag, Nyinflyttad
Vatten och avlopp (VA)
Dricksvatten, Kommunalt avlopp, Enskilt avlopp, Ledningsnät, Anslutning till fastighet, Dagvatten, Översvämning, Ny VA-plan, Frågor och svar vatten och avlopp
Avfall och återvinning
Förpacknings- och tidningssamling, Kompostering av hushållsavfall, Avgifter och regler, abonnemang, Kemikalier, Biltvätt
Samhällsplanering och kartor
Översiktsplanering, Detaljplanering, Riksintressen, Kartor, mätningstjänster och GIS, Arkiv och ritningar, Byggprojekt
Livsmedel och hälsa
Tillsyn och kontroll, Rökfria miljöer, Registrering av livsmedelsverksamhet, Matförgiftning, Livsmedelskontroll
Naturvård, parker
Naturvård, Planteringar, Naturreservat, Sjöar och vattendrag, Allemansrätten, Djur
Samhällsutveckling och hållbarhet
Värnamo som ekokommun, Plan för Värnamo kommuns miljöarbete, Klimatanpassning

Service­meddelande

Nyheter från kommunen