Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Trafik och infrastruktur
Gator, torg, allmänna platser, renhållning, felanmälan, färdtjänst och närtrafik
Bostäder
Lediga lägenheter och tomter, nyinflyttad, bostadsanpassning, brandskydd, sotning, eldning, energi och uppvärmning, bredband
Bygga nytt, ändra eller riva
Bygglov, strandskydd, marklov, skyltar, gatupratare, kaminer, murar, plank och staket, anmälningsplikt och tillstånd
Vatten och avlopp (VA)
Dricksvatten, VA-taxa, kommunalt och enskilt avlopp, översvämning, dagvatten, grundvatten, VA-plan, kranmärkt kommun
Avfall och återvinning
Kemikalier, trädgårdsavfall, grovsopor, sopsorteringsguide
Samhällsplanering och kartor
Byggprojekt, detaljplanering, riksintressen, översiktsplan, kartor och GIS, arkiv och ritningar
Livsmedel och hälsa
Hälsoskydd, fukt och mögel, störande lukter, magnetfält
Naturvård, parker
Djur och lantbruk
Samhällsutveckling och hållbarhet
Miljöfarlig verksamhet, Värnamo kommun som Fairtrade city, miljöarbete

Serviceinformation

Synpunkter
Värnamo 2035