Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Bygga, bo, miljö och trafik

Hitta snabbt

Trafik och infrastruktur
Buss, tåg, båt och flyg, Trafik och gator, Torg och allmänna platser, Renhållning och sopning, Snöröjning, Trafikregler och säkerhet
Bostäder
Lediga tomter, Markanvisningar, Boendemiljö, Särskilda boenden, Bostadsanpassningsbidrag, Brandskydd, Sotning, Uppvärmning, Energi, Adresser och namnsättning, Hitta bostad, Bredbandsbidrag, Nyinflyttad
Bygga nytt, ändra eller riva
Lediga tomter, Markanvisningar, Boendemiljö, Särskilda boenden, Bostadsanpassningsbidrag, Brandskydd, Sotning, Uppvärmning, Energi, Adresser och namnsättning, Hitta bostad, Bredbandsbidrag, Nyinflyttad
Vatten och avlopp (VA)
Dricksvatten, Kommunalt avlopp, Enskilt avlopp, Ledningsnät, Anslutning till fastighet, Dagvatten, Översvämning, Ny VA-plan, Frågor och svar vatten och avlopp
Avfall och återvinning
Förpacknings- och tidningssamling, Kompostering av hushållsavfall, Avgifter och regler, abonnemang, Kemikalier, Biltvätt
Samhällsplanering och kartor
Översiktsplanering, Detaljplanering, Riksintressen, Kartor, mätningstjänster och GIS, Arkiv och ritningar, Byggprojekt
Livsmedel och hälsa
Tillsyn och kontroll, Rökfria miljöer, Registrering av livsmedelsverksamhet, Matförgiftning, Livsmedelskontroll
Naturvård och parker
Naturvård, Planteringar, Naturreservat, Sjöar och vattendrag, Allemansrätten, Djur och tillstånd
Samhällsutveckling och hållbarhet
Värnamo som ekokommun, Plan för Värnamo kommuns miljöarbete, Klimatanpassning

Mer information om Bygga, bo, miljö och trafik

Service­meddelande

Nyheter från kommunen

 • 03 februari 2023

  Elever visade sina idéer om framtidens Värnamo

  Varje år presenterar eleverna på Finnvedengymnasiet som studerar Hållbart samhällsbyggande sina arbeten för kommun. I år handlade det bland annat om ett nytt köpcentrum, trafikåtgärder vid Lagastigen, grönområdet Skogsfållen och bostäder på Ljussevekaområdet.

 • 20 januari 2023

  Bygget av Västhorjaskolan har startat!

  Värnamo kommun växer och har behov av fler skolor för att möta dagens och framtidens behov. Nu startar vi bygget av Västhorjaskolan med tillhörande idrottshall.

 • 16 januari 2023

  Var försiktig

  På flera platser i kommunen är det nu mycket vatten. Även vissa vägar riskerar att bli översvämmade. Kör lugnt om du är ute med bil och var uppmärksam vid vattensamlingar.

 • 16 januari 2023

  Ny rutin för snöröjning

  Värnamo kommun har tagit över ansvaret för snöröjningen i de områden som tidigare har skötts av vägföreningar.

 • 12 januari 2023

  Barriärer byggs för att förhindra översvämning

  Vattennivåerna i Lagan och Storån är väldigt höga. Värnamo kommun bygger nu barriärer för att förhindra översvämningar.

 • 04 januari 2023

  Höga vattennivåer

  Just nu är vattennivån i Lagan och Storån hög och enligt SMHIs prognos för kommande tio dagar förväntas mer nederbörd vilket gör att det finns risk för att vattennivåerna snabbt kan stiga.

 • 29 december 2022

  Nu kommer kalendern för 2023

  I dag, 29 december, får hushållen i Värnamo kommun tekniska förvaltningens kalender för 2023 hem i brevlådan.

 • 22 december 2022

  Tips från allmänheten hjälper kommunen laga vattenläckor snabbare

  Under vinterhalvåret uppstår fler vattenläckor än under sommarhalvåret. Det beror på att marken påverkas av temperaturväxlingar och vissa ledningsmaterial är känsliga och knäcks. Flera vattenläckor har kunnat lagas snabbt tack vare uppmärksamma kommuninvånare.