Bygga, bo, miljö och trafik

Hitta snabbt

Trafik och infrastruktur
Buss, tåg, båt och flyg, Trafik och gator, Torg och allmänna platser, Renhållning och sopning, Snöröjning, Trafikregler och säkerhet
Bostäder
Lediga tomter, Markanvisningar, Boendemiljö, Särskilda boenden, Bostadsanpassningsbidrag, Brandskydd, Sotning, Uppvärmning, Energi, Adresser och namnsättning, Hitta bostad, Bredbandsbidrag, Nyinflyttad
Bygga nytt, ändra eller riva
Lediga tomter, Markanvisningar, Boendemiljö, Särskilda boenden, Bostadsanpassningsbidrag, Brandskydd, Sotning, Uppvärmning, Energi, Adresser och namnsättning, Hitta bostad, Bredbandsbidrag, Nyinflyttad
Vatten och avlopp (VA)
Dricksvatten, Kommunalt avlopp, Enskilt avlopp, Ledningsnät, Anslutning till fastighet, Dagvatten, Översvämning, Ny VA-plan, Frågor och svar vatten och avlopp
Avfall och återvinning
Förpacknings- och tidningssamling, Kompostering av hushållsavfall, Avgifter och regler, abonnemang, Kemikalier, Biltvätt
Samhällsplanering och kartor
Översiktsplanering, Detaljplanering, Riksintressen, Kartor, mätningstjänster och GIS, Arkiv och ritningar, Byggprojekt
Livsmedel och hälsa
Tillsyn och kontroll, Rökfria miljöer, Registrering av livsmedelsverksamhet, Matförgiftning, Livsmedelskontroll
Djur
Hundar och katter, Djur och tillstånd, Höns och andra fjäderfän, Döda och skadade djur, Råttor och skadedjur, Om du störs av vilda djur
Samhällsutveckling och hållbarhet
Värnamo som ekokommun, Plan för Värnamo kommuns miljöarbete, Klimatanpassning
Naturvård och parker
Naturvård, Planteringar, Naturreservat, Sjöar och vattendrag, Allemansrätten

Mer information om Bygga, bo, miljö och trafik

Service­meddelande

Nyheter från kommunen

 • 19 juli 2024

  Bygga på landet

  ”Att bygga på landet” är ett inspirationsmaterial som erbjuder tips och idéer för hur ditt hus och tomt kan bli ett tilltalande komplement till landsbygden.

 • 05 juli 2024

  EU-finansierat cykelprojekt

  Värnamo kommun har, i samarbete med Smålands Turism, fått EU-finansiering för att utveckla mountainbikeleder och stigar.

 • 02 juli 2024

  Många frågor om vattenmätare

  Vi har fått många frågor om hur man ska läsa av sin vattenmätare och vilken vattenmätare som kräver manuell avläsning. Här följer ett förtydligande.

 • 27 juni 2024

  Har du koll på allemansrätten?

  Allemansrätten innebär att alla har tillgång att fritt röra sig ute i naturen, under förutsättning att man inte stör eller förstör. Denna rätt omfattar vandring, camping, plockning av bär och svamp, och mycket mer.

 • 25 juni 2024

  Dags att läsa av vattenmätaren

  För att vi ska kunna fakturera dig för din vattenförbrukning så korrekt som möjligt behöver vi din hjälp att läsa av vattenmätaren. I dagarna landar ett avläsningskort i din brevlåda.

 • 23 juni 2024

  Låna flytvästar kostnadsfritt hos Räddningstjänsten

  Ska du ut på sjön? Du kan låna flytvästar kostnadsfritt hos räddningstjänsten.