Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Bygga, bo, miljö och trafik

Hitta snabbt

Trafik och infrastruktur
Buss, tåg, båt och flyg, trafik och gator, torg och allmänna platser, renhållning och sopning, snöröjning, trafikregler och säkerhet
Bostäder
Lediga tomter, markanvisningar, boendemiljö, särskilda boenden, bostadsanpassningar, brandskydd, sotning, uppvärmning, energi, bredbandsbidrag, hitta bostad, nyinflyttad
Bygga nytt, ändra eller riva
Lediga tomter, markanvisningar, boendemiljö, särskilda boenden, bostadsanpassningar, brandskydd, sotning, uppvärmning, energi, bredbandsbidrag, hitta bostad, nyinflyttad
Vatten och avlopp (VA)
Dricksvatten, kommunalt avlopp, enskilt avlopp, ledningsnät, anslutning till fastighet, dagvatten, översvämning, Ny VA-plan, Frågor och svar
Avfall och återvinning
Förpacknings- och tidningssamling, kompostering av hushållsavfall, avgifter och regler, abonnemang, kemikalier
Samhällsplanering och kartor
Översiktsplanering, detaljplanering, riksintresse, kartor mätningstjänster och GIS, arkiv och ritningar, byggprojekt, planeringsprojekt
Livsmedel och hälsa
Tillsyn och kontroller, rökfria miljöer, registrerings av livsmedelsverksamhet, matförgiftning, livsmedelskontroll
Naturvård, parker
Naturvård, lokala naturvårdsprojekt (LONA), planteringar, naturreservat, sjöar och vattendrag, allemansrätten, djur
Samhällsutveckling och hållbarhet
Värnamo som ekokommun, plan för Värnamo kommuns miljöarbete, projektverksamhet, klimatanpassning

Service­meddelande

 • Rensman AB kommer att utföra ytterligare en spolning i Bor onsdag 25 maj mellan kl. 8.00-18.00. Syftet är att förbättra vattenkvaliteten, och förebygga problem med missfärgat vatten.

 • I samband med Kristi himmelsfärdshelgen gäller ändrade öppettider.

 • Mobila bibliotekets (Bokbussen) kvällstur onsdag 25 maj till Fryele är inställd.

 • Rensman AB kommer under maj 2022 att utföra renspolning av vattenledningsnätet i Forsheda på uppdrag av Värnamo kommun. Syftet är att förbättra vattenkvaliteten, och förebygga problem med missfärgat vatten.

 • Vråenvägen kommer vara avstängd för genomfart från måndag 9 maj till fredag 27 maj. På plats arbetar vi med vatten och avloppsledningar.

Nyheter från kommunen

 • 23 maj 2022

  Missade du tidningen om samhällsbyggnad

  Du missade väl inte vår fina tidning om hur vi bygger staden Värnamo med omnejd, som kom i brevlådan hos dig som bor i kommunen i helgen? Den handlar om hur vi bygger för framtiden, var vi bygger, vad vi bygger och hur vi tänker när vi bygger.

 • 20 maj 2022

  Växtbingo - chans att vinna en trädgårdskonsultation

  Är du nyfiken på hur du kan bidra till biologisk mångfald? Delta i Värnamo kommuns växtbingo och tävla om att vinna en trädgårdskonsultation.

 • 17 maj 2022

  Henric ger råd om energi

  I bostadsrättsföreningen Trädgårdsmästaren i centrala Värnamo har numera alla lägenhetsägare sin egen laddbox till bilen. Föreningen såg ett växande behov och tog kontakt med kommunens energirådgivare Henric Davidsson för att få stöd i processen.

 • 13 maj 2022

  Spara på vattnet!

  Det är låga grundvattennivåer i stora delar av Sverige – också här i Värnamo kommun. Speciellt de små magasinen sjunker snabbt och är låga. Under vår- och sommarmånaderna är det normalt att grundvattennivån sjunker eftersom det mesta av den nederbörd som kommer då tas upp av växtlighet eller avdunstar. Även under en "normalregnig" sommar dröjer det innan naturens vattenreserver fylls på.

 • 09 maj 2022

  Värnamo bidrar till mål om minskad klimatpåverkan

  Värnamo är en av nitton kommuner och tre regioner når nu riksdagens mål att minska Sveriges transportsektors klimatpåverkan med 70 procent innan 2030.

 • 06 maj 2022

  Sök stöd från Klimatklivet senast 18 maj

  Har ditt företag eller din förening en smart idé om hur ni kan investera för att minska klimatpåverkande utsläpp? Då kan du söka pengar från Klimatklivet – och du ska göra det senast 18 maj.

 • 04 maj 2022

  Första spadtaget för Park Arena

  Den 3 maj var det dags för ett första spadtag för den nya idrottshallen Park Arena tillsammans med entreprenören Byggdialog.

 • 13 april 2022

  Nu börjar häckningssäsongen för våra fåglar

  När våren kommer uppstår ibland problem med häckande fåglar som skränar och skräpar ner i boendemiljön. Det är i första hand fastighetsägarens ansvar att vidta åtgärder och jobba förebyggande för att minimera risken för störning.