Bygga, bo, miljö och trafik

Hitta snabbt

Trafik och infrastruktur
Buss, tåg, båt och flyg, Trafik och gator, Torg och allmänna platser, Renhållning och sopning, Snöröjning, Trafikregler och säkerhet
Bostäder
Lediga tomter, Markanvisningar, Boendemiljö, Särskilda boenden, Bostadsanpassningsbidrag, Brandskydd, Sotning, Uppvärmning, Energi, Adresser och namnsättning, Hitta bostad, Bredbandsbidrag, Nyinflyttad
Bygga nytt, ändra eller riva
Lediga tomter, Markanvisningar, Boendemiljö, Särskilda boenden, Bostadsanpassningsbidrag, Brandskydd, Sotning, Uppvärmning, Energi, Adresser och namnsättning, Hitta bostad, Bredbandsbidrag, Nyinflyttad
Vatten och avlopp (VA)
Dricksvatten, Kommunalt avlopp, Enskilt avlopp, Ledningsnät, Anslutning till fastighet, Dagvatten, Översvämning, Ny VA-plan, Frågor och svar vatten och avlopp
Avfall och återvinning
Förpacknings- och tidningssamling, Kompostering av hushållsavfall, Avgifter och regler, abonnemang, Kemikalier, Biltvätt
Samhällsplanering och kartor
Översiktsplanering, Detaljplanering, Riksintressen, Kartor, mätningstjänster och GIS, Arkiv och ritningar, Byggprojekt
Livsmedel och hälsa
Tillsyn och kontroll, Rökfria miljöer, Registrering av livsmedelsverksamhet, Matförgiftning, Livsmedelskontroll
Djur
Hundar och katter, Djur och tillstånd, Höns och andra fjäderfän, Döda och skadade djur, Råttor och skadedjur, Om du störs av vilda djur
Samhällsutveckling och hållbarhet
Värnamo som ekokommun, Plan för Värnamo kommuns miljöarbete, Klimatanpassning
Naturvård och parker
Naturvård, Planteringar, Naturreservat, Sjöar och vattendrag, Allemansrätten

Mer information om Bygga, bo, miljö och trafik

Service­meddelande

Nyheter från kommunen

 • 28 maj 2024

  Trivsel och biologisk mångfald på våra grönytor

  Vi sköter om grönytorna i kommunen för att du ska trivas. Vi vill också att bin, humlor, fjärilar och skalbaggar ska trivas. Det innebär bland annat att vi klipper gräs eller slår ängsytor. Områden som inte används så ofta och är otillgängliga klipps mer sällan eller inte alls.

 • 26 maj 2024

  Nytt cykelställ på Kapellgatan

  Vi har byggt ett cykelställ på Kapellgatan.

 • 22 maj 2024

  Renovering av simhallen i sommar – så påverkas dina träningsmöjligheter

  Från och med den 3 juni till den 8 september kommer simhallen och duschutrymmena till omklädningsrummen på entréplan att genomgå omfattande renoveringar. Dessa faciliteter kommer att vara stängda under denna period. Basturna kommer också att vara stängda.

 • 16 maj 2024

  Har du koll på de nya EU-direktiven kring eldning utomhus?

  De nya EU-direktiven innebär förändringar som rör hanteringen av trädgårdsavfall. Värnamo kommun har gjort tolkningen att du får elda i din egen trädgård så länge det inte stör omgivningen.

 • 12 maj 2024

  Hyr en idrottshall i sommar

  Du som privatperson kan hyra kommunens idrottshallar. Det gäller hallar både i centrala Värnamo och i de närliggande orterna.

 • 01 maj 2024

  Var med och påverka ditt närområde!

  Just nu är kommunrepresentanter ute på dialogturné för att lyssna in på vad kommuninvånarna tycker om sin ort. Detta ingår i arbetet med den nya översiktsplanen för landsbygden och de 17 orterna utanför Värnamo stad.