Bostäder

Innehåll anpassat för dig:

Hitta snabbt

Lediga tomter
Vi har lediga tomter i de flesta av våra tätorter. För att få köpa en tomt av kommunen behöver du först vara registrerad i kommunens tomtkö.
Markanvisningar
Värnamo kommun tillämpar både markanvisningar genom anbud och så kallade direktanvisningar. Offerter till markanvisningar genom anbud publiceras på denna sida.
Boendemiljö
Buller, Fukt och mögel, Luften utomhus, Radon, Störande lukter, Temperatur och drag, Ventilation
Bostadsanpassningsbidrag
Du som har funktionsnedsättning kan få bidrag av kommunen för att göra nödvändiga anpassningar i din bostad.
Brandskydd
Brandskyddskontroll, Förebyggande, systematiskt brandskyddsarbete, Brandvarnare, Elda utomhus, Explosiv vara, Fyrverkerier, Tillfällig övernattning
Sotning
Kaminer och eldstäder, sota själv, annan behörig sotare, vanliga frågor och svar
Uppvärmning
Värmepump, vedeldning, oljecister
Energi
Spara energi, solkraft, vindkraft, elnät

Senast ändrad 07 mars 2024