Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Samhällsplanering och kartor

Samhällsplanering är ett brett begrepp som omfattar de flesta sektorer i samhället som till exempel skola-, äldreomsorgs-, miljö-, boende- och fritidsfrågor. Därför berör beslut om vår fysiska miljö de flesta av oss.

Planering och investeringar

Besluten innebär ofta stora och långsiktiga investeringar och tar också i anspråk våra gemensamma naturresurser. De flesta byggprojekt måste därför föregås av planläggning och noggranna överväganden och att olika intressen ska kunnas ställas mot varandra och vägas samman.

Allmänt om kommunens planarbete

Samhällets ständiga föränderlighet ställer krav på att planeringen är en kontinuerligt pågående process. För den framförhållning som krävs upprättar kommunen planer och program, vilka hänger samman och utgör olika steg. Den fysiska planen har sin utgångspunkt från markens och vattnets förutsättningar, lagstigning samt lokala politiska policys, program och strategier.

För att underlätta samtalet kring och arbetet med samhällsplanering används kartor. På undersidorna kan du läsa mer om kommunens karttjänster.

Fysisk planering

Fysisk planering behandlar användningen av marken, vattnet och den byggda miljön utifrån ekologiska, sociala, estetiska och samhällsekonomiska aspekter. Utgångspunkten för planeringen är människors fysiska och sociala behov, samhällets hushållning med naturmiljöns resurser samt de kulturella och estetiska värdena i vår bebyggelsemiljö. Planeringsprojekten utförs på olika nivåer, alltifrån det lilla kvarteret och upp till både regional, nationell och till och med internationell nivå.

I Värnamo kommun är det samhällsbyggnadsnämnden och Kommunfullmäktige som har det övergripande ansvaret för samhällsplaneringen.

Senast granskad:
2019-10-31

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se


Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30


Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo


Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo


Organisationsnummer
212000-0555

Fler kontaktuppgifter
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp