Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Detaljplanering

En detaljplan är ett juridiskt bindande dokument som ger enskilda och myndigheter rätt att bygga i enlighet med detaljplanebestämmelser.

Detaljplanen sätter ramarna

I en detaljplan reglerar kommunen hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplan krävs för uppförande av nya byggnader eller större sammanhängande områden och för ändrad användning av en tidigare detaljplanelagd fastighet. En detaljplan ger ramarna för prövningen av framtida bygglovsärenden och därmed blir bygglovshanteringen enklare.

Detaljplanen gäller tills den antingen upphävs, ändras eller ersätts av en ny detaljplan. På Boverkets webbplats kan du läsa mer om detaljplanering.

Planansökan och planbesked

Om du planerar att göra en åtgärd som kan innebära att en detaljplan behöver antas, upphävas eller förändras kan du begära att ny detaljplan upprättas av samhällsbyggnadsnämnden. Kommunen kan på eget initiativ inleda en planprocess, till exempel vid behov av en ny väg, bostäder eller en ny förskola. På Boverkets webbplats kan du läsa mer om vad planbesked innebär.

För begäran om planbesked eller upprättande av detaljplan finns särskild blankett under rubriken Blanketter.

Pågående detaljplaner och planprogram

Att upprätta en ny eller ändra en befintlig detaljplan är en demokratisk process där grannar och andra berörda ges möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Via webbkartan på sidan pågående detaljplaner och planprogram kan du klicka dig till pågående planförslag där du kan läs om hur och när du kan påverka planförslaget samt vilka detaljplaner och planprogram i Värnamo kommun som är under arbete. 

Du hittar strategisk fysisk planering bland annat under Översiktsplanering och styrdokument (planer).

Du hittar andra pågående planeringsprojekt på sidan Planeringsprojekt.

Blanketter

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Begäran om upprättande av detaljplan.pdf 164 kB 2020-06-05 15.34
Begäran om planbesked.pdf 202 kB 2020-06-05 15.38

Senast granskad:
2020-06-05

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter