Djur

Innehåll anpassat för dig:

Hitta snabbt

Hundar och katter
Vad ska du som hundägare tänka på? Och vilka regler gäller för katter? Här har vi samlat information som du som hund- eller kattägare behöver känna till.
Höns och andra fjäderfän
Om du bor inom detaljplanelagt eller tätbebyggt område kan det krävas tillstånd för att få ha fjäderfän. Du måste även registrera hållning av fjäderfän och andra fåglar i fångenskap till Jordbruksverket.
Djur och tillstånd
Du behöver tillstånd för att ha vissa djur inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser.
Döda och skadade djur
Här hittar du information om hur du ska göra om du har kört på ett djur eller om du hittar döda eller skadade djur.
Råttor och andra skadedjur
Djur och insekter kan klassas som skadedjur, när de finns på en olämplig plats i ett olämpligt antal. Det är fastighetsägaren som ansvarar för sanering av skadedjur.
Om du störs av vilda djur
Ansvaret för att hantera vilda djur som orsakar skada eller stör ligger på fastighetsägaren, såväl kommunal som privat. Här kan du läsa mer om vad du kan göra själv gällande olika vilda djur.
Svärmande bin
När vår- och sommarvärmen kommer, ökar binas benägenhet att svärma.

Djur ska behandlas på ett bra sätt och det är ägarens ansvar att sköta om sina djur. Som djurägare är du också ansvarig att se till att dina djur inte stör någon.

Djur som far illa

Djurskyddslagen gäller för djur i fångenskap, det vill säga alla husdjur, sällskapsdjur, djur i lantbruk eller djuruppfödningar samt försöksdjur. Länsstyrelsen har ansvar för tillsyn enligt djurskyddslagen.

Kontakta Länsstyrelsen Jönköping om du misstänker att djur missköts och far illa. Länk till annan webbplats.

Djur som stör

Om det rör sig om din grannes djur rekommenderar vi dig att du i första hand pratar med din granne. I många fall är ägaren inte medveten om att du störs. Samhällsbyggnadsförvaltningen kan agera om problem är av den arten att de kan utgöra en störning eller olägenhet utifrån miljöbalkens regler.

Senast ändrad 03 juni 2024