Höns och andra fjäderfän

Om du bor inom detaljplanelagt eller tätbebyggt område kan det krävas tillstånd för att få ha fjäderfän. Du måste även registrera hållning av fjäderfän och andra fåglar i fångenskap till Jordbruksverket.

När behövs tillstånd?

I detaljplanelagt område kan du ha upp till fem fjäderfän utan att behöva ansöka om tillstånd. Om du vill hålla mer än fem fjäderfän inom detaljplanelagt område så behöver du ansöka om tillstånd.

Bor du utanför detaljplanelagt område finns ingen begränsning på antalet fjäderfän och du behöver inte heller söka tillstånd.

Vad är fjäderfän?

Med begreppet fjäderfän menas de fågelarter som hålls för att producera livsmedel (kött och ägg) samt avelsfåglar för dessa arter. Även fåglar som föds upp i hägn för utsättning (till exempel fasan, rapphöns och gräsänder) och hobbyfåglar av alla följande arter räknas som fjäderfän.

Dessa räknas som fjäderfän:

 • tamhöns
 • kalkon
 • tamanka och myskanka
 • tamgås
 • vaktel
 • strutsfåglar (struts, emu och nandu)
 • pärlhöns
 • duvor för livsmedelsproduktion
 • rapphöns, fasan, gräsand i viltuppfödningar

Ansökan

I ansökan ska det framgå:

 • Vem sökande är och på vilken adress djurhållningen ska ske
 • Beskrivning av höns/fjäderfän samt deras utrymme
 • Namnunderskrift från berörda grannar att de blivit informerade om ansökan

Tillsammans med ansökan behöver du också lämna in:

 • Skiss på hönshus
 • Skiss på hönshusets placering på tomten med avseende på avstånd till grannar

För ansökan tar samhällsbyggnadsnämnden ut en avgift.

Registrering av fjäderfän och andra fåglar i fångenskap

Du som har fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap, oavsett hur många, eller syftet med djurhållningen ska registrera din anläggning hos Jordbruksverket. Kravet gäller alltså även dig som har hobbyhöns.

Du ska registrera din anläggning när du håller fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap. Det gäller alla fåglar med undantag för sällskapsdjur som du har privat utan kommersiellt syfte.

Registrera anläggning

Registrera din anläggning på Jordbruksverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Det här var kanske det du letade efter?

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 05 februari 2024