Samhällsutveckling och hållbarhet

Innehåll anpassat för dig:

Hitta snabbt

Värnamo som ekokommun
Sedan 1993 har Värnamo kommun varit en ekokommun och sedan starten 1995 medlem i nätverket Sveriges Ekokommuner.
Plan för Värnamo kommuns miljöarbete
För att vi på ett framgångsrikt sätt ska kunna arbeta för en hållbar utveckling krävs att miljö- och klimatarbetet prioriteras och hanteras på alla nivåer i kommunen.
Klimatanpassning
Värnamo kommun arbetar med klimatanpassning. Klimatanpassning handlar om att anpassa samhället efter de klimatförändringar som redan märks av i dag och de som kan komma att påverka oss i framtiden.
Värnamo växer
Värnamo som ekokommun, Plan för Värnamo kommuns miljöarbete, Klimatanpassning

Mer information om Samhällsutveckling och hållbarhet

Värnamo kommun ska främja en hållbar utveckling för att inte äventyra den nuvarnade eller kommande generationers möjlighet till en hälsosam och god livsmiljö.

Hållbar utveckling handlar om att använda de gemensamma resurserna medvetet, långsiktigt och rättvist. Detta bygger på gränsöverskridande samarbete och innefattar områden som mänskliga rättigheter, folkhälsa, jämställdhet, demokrati, miljö och naturvård. Det är först när vi ser helheten som vi kan skapa ett hållbart samhälle.

Agenda 2030

”Vi är den första generationen som kan utrota fattigdomen, och den sista som kan bekämpa klimatförändringarna.” - Ban Ki-moon, FN:s generalsekreterare

På FN:s toppmöte i New York 2015 antog världens länder 17 globala mål och en agenda för att leda världen mot en hållbar och rättvis framtid. Målen syftar till att lösa klimatkrisen samt förverkliga de mänskliga rättigheterna. I alla länder. För alla människor. Dessa mål är vägledande såväl internationellt och nationellt som regionalt och lokalt.

Värnamos arbete med hållbar utveckling

Kommunens strategiska hållbarhetsarbete handlar om att lyfta hållbarhetsperspektivet och låta det genomsyra alla kommunala verksamheter. Arbetet är långsiktigt och riktar sig både till kommunens egna verksamheter och till invånare.

I organisationen handlar arbetet bland annat om vilka krav vi ställer på de varor och tjänster kommunen upphandlar, hur vi planerar staden och att förebygga uppkomsten av avfall. Det handlar också om att stötta kommunens egna verksamheter så att hållbarhetsfrågorna förs in i den dagliga verksamheten.

För kommuninvånarna kan det handla om att arrangera aktiviteter som till exempel Earth hour eller sätta upp laddstolpar för att möjliggöra en fossilfri fordonsflotta.

Senast ändrad 03 juni 2024