Klimatanpassning

Värnamo kommun arbetar med klimatanpassning. Klimatanpassning handlar om att anpassa samhället efter de klimatförändringar som redan märks av i dag och de som kan komma att påverka oss i framtiden.

För att klara av det framtida klimatet måste Värnamo kommun anpassas. Klimatförändringar påverkar samhället på flera sätt nu och i framtiden. Väderhändelser vi idag är vana vid kommer att öka i både frekvens, långvarighet och styrka.

Enligt klimatanalyser kommer det framtida klimatet i kommunen bli torrare och varmare under sommarhalvåret och mildare samt blötare under vinterhalvåret.

Varför är klimatanpassning viktigt?

Redan idag kan extrema väderhändelser påverka verksamheter och funktioner i kommunen negativt. Genom ett gemensamt förebyggande arbete med klimatanpassning minskar vi negativa konsekvenser som ett förändrat klimat medför.

Exempel på kommunens klimatanpassningsarbete

Värnamo kommun arbetar aktivt med klimatanpassning och det ger positiv effekt. Här är några exempel på kommunens klimatanpassningsarbete:

  • Byggt dammar för att jämna ut flöden vid intensiva regn.
  • Byggt skydd mot högt vattenstånd i Lagan.
  • Klimatanpassning lyfts i styrdokument, till exempel inom översiktsplanering.
  • Rutiner vid värmebölja för särskilda boenden, exempelvis svala kläder, sval handduk, dricka, vädra.
  • Digitalisering, boende och hemtjänst, för säkerställa tillgänglighet och driftsäkerhet.
  • Uppsättning av solskydd på kommunens förskolor.
  • Installerat sedumtak för att fördröja regnvatten.
  • Vädersäkrat elnätet genom att gräva ner luftledningar, 99.6% är nedgrävt

Kartberättelse om klimatanpassning

Kartberättelsen är tänkt att ge en överblick över hur klimatförändringarna förväntas påverka Värnamo kommun och vilka de största utmaningarna är.

Kartberättelse om klimatanpassning i Värnamo kommun. Länk till annan webbplats.

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Vi får många frågor om kontaktuppgifter. I de flesta fall ska du kontakta vårt kontaktcenter på telefon 0370-37 70 00, eller via e-post: kontaktcenter@varnamo.se.

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 11 mars 2024