Naturvård och parker

Innehåll anpassat för dig:

Hitta snabbt

Naturvård
Bland de klassade och skyddade områdena är Store Mosse nationalpark som utgör Sydsveriges största myrområde. Slättö sand utgör ett av de största svenska flygsandsfälten i inlandet.
Planteringar
Det är parkavdelningen på tekniska förvaltningen som ansvarar för skötsel av rabatter, cirkulationsplatser samt färgsprakande urnor, amplar och blomsterfat.
Naturreservat
Naturreservat omfattar skydd av naturområden och regleras i miljöbalken
Sjöar och vattendrag
Kalkning, kalkning i kommunens västra delar, kalkning i kommunens östra delar
Allemansrätten
Allemansrätten innebär att alla har tillgång till naturen. Alla människor har rätt att färdas över privat mark i naturen, att tillfälligt uppehålla sig där och till exempel plocka bär, svamp och vissa andra växter.
Gräsklippning och skötsel
Naturvård, Planteringar, Naturreservat, Sjöar och vattendrag, Allemansrätten

Mer information om Naturvård och parker

Senast ändrad 07 mars 2024