Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Naturvård och parker

Innehåll anpassat för dig:

Hitta snabbt

Naturvård
Bland de klassade och skyddade områdena är Store Mosse nationalpark som utgör Sydsveriges största myrområde. Slättö sand utgör ett av de största svenska flygsandsfälten i inlandet.
Planteringar
Det är parkavdelningen på tekniska förvaltningen som ansvarar för skötsel av rabatter, cirkulationsplatser samt färgsprakande urnor, amplar och blomsterfat.
Naturreservat
Naturreservat omfattar skydd av naturområden och regleras i miljöbalken
Sjöar och vattendrag
Kalkning, kalkning i kommunens västra delar, kalkning i kommunens östra delar
Allemansrätten
Allemansrätten innebär att alla har tillgång till naturen. Alla människor har rätt att färdas över privat mark i naturen, att tillfälligt uppehålla sig där och till exempel plocka bär, svamp och vissa andra växter.

Mer information om Naturvård och parker

Senast ändrad 01 december 2022