Avfall och återvinning

Innehåll anpassat för dig:

Hitta snabbt

Förpacknings- och tidningsinsamling
Förpackningar och tidningar omfattas av producentansvar och ska samlas in och materialåtervinnas. Insamling sköts av Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) som är producenternas samarbetsorganisation.
Kompostering av hushållsavfall
Börja kompostera, kompostera rätt, när komposten är klar, åtgärda problemen
Avgifter och regler, abonnemang
Från 1 januari 2018 är det SÅM som ansvarar för insamling och hantering av hushållsavfall samt slam- och latrintömning i Värnamo.
Kemikalier
Kemikalier är en del av vår vardag. Det kan vara svårt att skydda sig mot alla kemikalier som är skadliga, men du kan begränsa mängden du använder och aktivt välja sådant som är bättre för både dig och miljön.
Biltvätt
När du tvättar din bil blir vattnet ett förorenat avloppsvatten som måste renas innan det leds ut till närmaste vattendrag. Om du tvättar din bil på garage­uppfarten eller på gatan rinner tvättvattnet ner i dagvattensystemet. Bor du i Värnamo rinner detta direkt till Lagan.
Sortera avfall vid bygg och rivning
Förpacknings- och tidningssamling, Kompostering av hushållsavfall, Avgifter och regler, abonnemang, Kemikalier, Biltvätt

Det är kommunalförbundet SÅM som ansvarar för insamling och hantering av hushållsavfall samt slam- och latrintömning i Värnamo kommun.

SÅM - Samverkan, återvinning, miljö

SÅM står för samverkan, återvinning, miljö och är ett kommunal­förbund som Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo kommun har bildat tillsammans.

Syftet med ett gemensamt förbund är att servicen ska bli bättre. Genom att samarbeta kring hantering, sortering, behandling och transporter av avfall kan vi dessutom hålla nere kostnader och arbeta mer med miljöfrågor. Viktiga delar är att förebygga sopor samt att bli bättre på återanvändning och återvinning.

Återvinningscentraler

I Värnamo kommun finns tre återvinningscentraler: Stomsjö, Rydaholm och Bredaryd. Återvinningscentralens verksamhet är finansierad av hushållens avfallstaxa och är därför avsedd för sortering av hushållens avfall, inte avfall från verksamheter eller företag. Det är SÅM som ansvarar för återvinningscentralerna.

Information om återvinningscentralerna hittar du på SÅM:s webbplats. Länk till annan webbplats.

Öppettider

Du hittar återvinningscentralernas öppettider på SÅMs webbplats Länk till annan webbplats..

Återvinningsstationer

På återvinningsstationer kan du lämna förpackningar samt returpapper  för materialåtervinning. Det är Förpacknings- och Tidningsinsamlingen som ansvarar för dessa. Du hittar återvinningsstationer i Värnamo tätort, Forsheda, Rydaholm, Bor, Gällaryd, Horda, Bredaryd, Hånger och Lanna.

Hur du sorterar på återvinningsstationerna samt deras adresser finns på sidan Förpacknings- och tidningsinsamling.

Senast ändrad 03 juni 2024