Sortera avfall vid bygg och rivning

Avfall som produceras vid bygg- och rivningsarbeten ska sorteras vid den plats där avfallet uppstått. Syftet är att öka möjligheterna till återanvändning och materialåtervinning.

Avfallet ska sorteras ut i minst sex fraktioner:

  • Trä
  • Mineraler (som består av betong, tegel, klinker, keramik eller sten)
  • Metall
  • Glas
  • Plast
  • Gips

Farligt avfall ska alltid sorteras ut och lämnas till godkänd mottagare. Godkänd mottagare är avfallsbolag som har tillstånd att ta emot denna typ av avfall. Exempel på farligt avfall är elkabel, strömbrytare, vissa isoleringsmaterial, tryckimpregnerat trä med mera.

Privatpersoner och företag som har företagskort kan lämna mindre mängder utsorterat avfall på återvinningscentralerna. Mer information finns på SÅM:s hemsida.

Vid större mängder ska avfallsentreprenör anlitas.

Om du inte kan sortera ut ditt bygg- och rivningsavfall 

Du som inte kan sortera ut ditt bygg- och rivningsavfall måste göra en ansökan i enlighet med Naturvårdsverkets föreskrifter om undantag från krav på utsortering av bygg- och rivningsavfall.

Innan du påbörjar din rivning eller byggnation måste du ha erhållit en dispens. För att du ska kunna beviljas dispens måste det finnas goda skäl till att du inte kan sortera avfallet på den plats arbetet utförs. Kommunen bedriver tillsyn enligt miljöbalken.

Timavgift kommer att tas ut för handläggning av ansökan i enlighet med gällande taxa som är fastställd av kommunfullmäktige.

Det här var kanske det du letade efter?

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 20 juni 2023