Förpacknings- och tidningsinsamling

Förpackningar och tidningar omfattas av producentansvar och ska samlas in och materialåtervinnas. Insamling sköts av SÅM, Samverkan Återvinning Miljö.

I Värnamo kommun finns sexton återvinningsstationer. Det är SÅM som har hand om städning och tömning av behållarna och ser till att det insamlade materialet återvinns till nya produkter.

Hitta till Värnamos återvinningscentraler via SÅM:s webbplats. Länk till annan webbplats.

Förpackningar och tidningar utgör en stor del av hushållsavfallet och är avfallsslag som är ganska lätt att känna igen och sortera bort. Vid återvinningsstationerna i flera av kommunens tätorter kan förpackningar av papper, metall, glas och plast samt tidningar sorteras för materialåtervinning. Returflaskor och dryckesburkar med pant lämnas i butik.

Om du har frågor om förpacknings- och tidningsinsamling kontaktar du SÅM:s Kontaktcenter på 010-414 47 00, kontakt@samiljo.se eller via SÅM:s webbplats.

Mer information hittar du på SÅM:s webbplats. Länk till annan webbplats.

Felanmälan gör du via den nationella gemensamma avfallsportalen, sopor.nu. Länk till annan webbplats.

Det här var kanske det du letade efter?

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 27 februari 2024