Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Förpacknings- och tidningsinsamling

Förpackningar och tidningar omfattas av producentansvar och ska samlas in och materialåtervinnas. Insamling sköts av Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) som är producenternas samarbetsorganisation.

Samla in och återvinn

Förpackningar och tidningar utgör en stor del av hushållsavfallet och är avfallsslag som ganska lätt att känna igen och sortera bort. Vid återvinningsstationerna i flera av kommunens tätorter kan förpackningar av papper, metall glas och plast samt tidningar sorteras för materialåtervinning. Returflaskor och dryckesburkar med pant lämnas i butik.

I Värnamo kommun finns sexton återvinningsstationer. Förpacknings- och tidningsinsamling är producenternas ansvar och kommunen har varken något ekonomiskt eller fysiskt ansvar. Det är FTI som har hand om städning och tömning av behållarna och ser till att det insamlade materialet återvinns till nya produkter.

Om du har frågor om förpacknings- och tidningsinsamling är det FTI du ska kontakta.

förpacknings och tidningsinsamlingens webbplats Länk till annan webbplats. kan du se vilka stationer som finns i Värnamo och var de finns. Du kan även göra en felanmälan vid behov av städning eller tömning på stationen.

Allmänt om producentansvar

Det är producenten som ansvarar för att det finns ett insamlingssystem i kommunen. Stationernas antal, vilka fraktioner som tas emot och hur behållarna utformas är upp till producenterna att bestämma, även om samråd ska ske med kommunen.

Kommunens två viktiga skyldigheter är information och tillsyn.

Bestämmelserna i producentansvarsförordningen är inte straffsanktionerade. Däremot är nedskräpning straffbart enligt miljöbalken, men nedskräpningen måste kunna kopplas till nedskräparen. Det finns fall då nedskräpare har dömts till dagsböter om de kan kopplas till nedskräpningen.

Insamlingen av förpackningar utförs av ett antal entreprenörer som har avtal med Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI).

Det här var kanske det du letade efter?

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 10 november 2022