Avgifter och regler, abonnemang

Från 1 januari 2018 är det SÅM som ansvarar för insamling och hantering av hushållsavfall samt slam- och latrintömning i Värnamo.

Avfallstaxan finansierar bland annat att hushåll utan avgift ska kunna

 • lämna material på kommunens återvinningscentraler
 • lämna farligt avfall på återvinningscentralen. Även grovavfall lämnas på återvinningscentralen men kan hämtas efter beställning mot avgift som framgår i aktuell avfallstaxa.
 • lämna grovsopor och restavfall vid fastighetsnära insamling vår och höst

men också

 • driften av återvinningscentralerna,
 • hantering av hushållens farliga avfall,
 • omlastning och transporter av insamlat avfall.

Verksamheter har från den 1 april 2023 möjlighet att lämna mindre mängd verksamhetsavfall mot en avgift. Då behövs ett företagskort som beställs av firmatecknare på SÅM:s webbplats.

För att lämna asbest behöver du kontakta SÅM:s kontaktcenter.

Tillsyn och föreskrifter

Det är samhällsbyggnads­förvaltningen som är tillsynsmyndighet.

Renhållningsordningen för Värnamo kommun innehåller föreskrifter om avfallshanteringen såsom:

 • ansvarsfördelningen kommun och fastighetsägare
 • lokala bestämmelser om hur fastighetsinnehavare ska hantera sitt avfall
 • skyldigheten att sortera ut och lämna vissa fraktioner (återvinningsbara produkter, skrymmande avfall, restavfall, elavfall, farligt avfall m.m.) och var det kan lämnas
 • förutsättningar för eget omhändertagande
 • hämtningsområden och hämtningsintervall
 • vad som gäller för soputrymmen, hämtningsvägar samt dispenser

Det här var kanske det du letade efter?

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 28 april 2023