Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Avgifter och regler, abonnemang

Från 1 januari 2018 är det SÅM som ansvarar för insamling och hantering av hushållsavfall samt slam- och latrintömning i Värnamo.

Avfallstaxan finansierar bland annat att hushåll utan avgift ska kunna

 • lämna material på kommunens återvinningscentraler (att lämna asbest på Stomsjö kostar dock extra)
 • lämna farligt avfall till miljöbilen vår och höst
 • lämna grovsopor och restavfall vid fastighetsnära insamling vår och höst

men också

 • driften av återvinningscentralerna,
 • hantering av hushållens farliga avfall,
 • omlastning och transporter av insamlat avfall.

Verksamheter kan idag endast lämna ett fåtal fraktioner på kommunens återvinnings­centraler och får istället anlita andra återvinningsbolag för sorteringshjälp.

Tillsyn och föreskrifter

Det är samhällsbyggnads­förvaltningen som är tillsynsmyndighet.

Renhållningsordningen för Värnamo kommun innehåller föreskrifter om avfallshanteringen såsom:

 • ansvarsfördelningen kommun och fastighetsägare
 • lokala bestämmelser om hur fastighetsinnehavare ska hantera sitt avfall
 • skyldigheten att sortera ut och lämna vissa fraktioner (återvinningsbara produkter, skrymmande avfall, restavfall, elavfall, farligt avfall m.m.) och var det kan lämnas
 • förutsättningar för eget omhändertagande
 • hämtningsområden och hämtningsintervall
 • vad som gäller för soputrymmen, hämtningsvägar samt dispenser

SÅM - regional samverkan med en gemensam plan

SÅM står för samverkan, återvinning, miljö och är ett kommunal­förbund som Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo kommun har bildat tillsammans. En ny gemensam avfallsplan och renhållningsordning med nya föreskrifter om avfallshanteringen kommer att arbetas fram.

Det här var kanske det du letade efter?

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 29 juli 2022