Trafik och infrastruktur

Innehåll anpassat för dig:

Hitta snabbt

Buss, tåg, båt och flyg
Värnamo har bra förbindelser för tåg- och busstrafik. Järnvägslinjerna Göteborg-Kalmar och Halmstad-Nässjö tar dig till Malmö, Stockholm eller residensstaden Jönköping och det går regionalbussar till våra grannkommuner.
Trafik och gator
Cykling och cykelvägar, Färdtjänst och närtrafik, Parkering, Gator, Gräva och schakta, Transporttillstånd, Trafikanordningsplan, Parkeringstillstånd för rörelsehindrade, Häckar och buskage, Blomlådor som farthinder, Belysning
Torg och allmänna platser
Tillstånd och regler, Tillgänglighet på allmän plats, Lekplatser
Renhållning och sopning
Hjälp oss att hålla kommunen välskött genom att slänga ditt eget skräp i soptunna eller återvinning. Kontakta oss när du ser något som behöver åtgärdas.
Snöröjning
Vår målsättning är att de mest trafikerade gatorna och gång- och cykelstråken ska vara röjda före morgonrusningen.
Trafikregler och säkerhet
Det är din skyldighet som trafikant att känna till och följa de trafikregler som finns. Här är några exempel på grundläggande trafikregler.

Mer information om Trafik och infrastruktur

Senast ändrad 12 december 2023