Torg och allmänna platser

Tillstånd och regler
För att använda offentlig plats för tillställningar, försäljning, containrar och liknande, krävs tillstånd av Polismyndigheten i Jönköpings län.
Tillgänglighet på allmän plats
Vi vill att allmänna platser ska vara tillgängliga för alla. Därför arbetar vi med direktiven för något som kallas "Enkelt avhjälpta hinder". 
Torghandel
Tillstånd och regler, Tillgänglighet på allmän plats, Lekplatser
Lekplatser
I Värnamo kommun finns flera allmänna kommunala lekplatser. Målet är att de ska vara trygga och roliga att leka i och stimulera till gemenskap och aktivitet.

Allmän plats är allmänna vägar, gator, trottoarer, parker eller liknande inom detaljplanelagt område som är upplåtna för allmänheten. Platsen ägs ofta av kommunen.

Tillstånd och avgift

För att använda allmän plats för tillställningar, försäljning, containrar och liknande, krävs tillstånd av Polismyndigheten i Jönköpings län samt medgivande från kommunen. Kommunen tar ut en avgift för att upplåta marken enligt en särskild taxa som är antagen av kommunfullmäktige.

Torghandel

Ett trevligt och uppskattat inslag i vår offentliga miljö är torghandel. För att den ska fungera på bästa sätt finns det regler för när, var och hur den får bedrivas.

I Värnamo kommun bör torghandel förekomma på följande allmänna platser:

  • Flanadentorget i Värnamo
  • Kyrktorget i Värnamo

Längst ner på sidan hittar du lokala ordningsregler för torghandel.

Boka torgplats

Vill du boka en torgplats på Flanadentorget eller Kyrktorget i Värnamo? Kontakta Anders Wallin på Värnamo City AB, 070-67 76 008.

Senast ändrad 15 april 2024