Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Tillgänglighet på allmän plats

Vi vill att allmänna platser ska vara tillgängliga för alla. Därför arbetar vi med direktiven för något som kallas "Enkelt avhjälpta hinder". 

Några exempel på enkelt avhjälpta hinder kan vara:

 • mindre nivåskillnader eller trappsteg
 • höga trösklar
 • tunga dörrar
 • dörröppnare eller manöverdon som är olämpligt placerade eller utformade
 • bristande kontrastmarkering och bristande varningsmarkering
 • bristande utformning av orienterande skyltning
 • dålig ljudmiljö
 • brist i teleslinga eller annan teknisk lösning i receptioner
 • dålig belysning
 • avsaknad av ledstänger
 • brister i utformning och placering av fast inredning.

Tillgänglighetsdatabasen

Värnamo kommun har nyligen börjat arbeta med  tillgänglighetsdatabasen (TD). I tillgänglighetsdatabasen hittar du information om tillgänglighet i vardagen. Det kan vara information om vårdcentral, restaurang, butik eller bibliotek.

Tillgänglighetsdatabasen kan ses som ett hjälpmedel för dig med någon form av funktions­nedsättning. Platsen ska vara beskriven så väl att du kan avgöra om du kan besöka platsen utifrån de behov du har.

Senast granskad:
2019-05-23

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se


Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30


Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo


Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo


Organisationsnummer
212000-0555

Fler kontaktuppgifter
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp