Tillgänglighet på allmän plats

Vi vill att allmänna platser ska vara tillgängliga för alla. Därför arbetar vi med direktiven för något som kallas "Enkelt avhjälpta hinder". 

Några exempel på enkelt avhjälpta hinder kan vara:

 • mindre nivåskillnader eller trappsteg
 • höga trösklar
 • tunga dörrar
 • dörröppnare eller manöverdon som är olämpligt placerade eller utformade
 • bristande kontrastmarkering och bristande varningsmarkering
 • bristande utformning av orienterande skyltning
 • dålig ljudmiljö
 • brist i teleslinga eller annan teknisk lösning i receptioner
 • dålig belysning
 • avsaknad av ledstänger
 • brister i utformning och placering av fast inredning.

Tillgänglighetsdatabasen

Vi har nyligen börjat arbeta med  tillgänglighetsdatabasen (TD). I tillgänglighetsdatabasen hittar du information om tillgänglighet i vardagen. Det kan vara information om vårdcentral, restaurang, butik eller bibliotek.

Tillgänglighetsdatabasen kan ses som ett hjälpmedel för dig med någon form av funktions­nedsättning. Platsen ska vara beskriven så väl att du kan avgöra om du kan besöka platsen utifrån de behov du har.

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 14 juli 2022