Tillstånd och regler

För att använda offentlig plats för tillställningar, försäljning, containrar och liknande, krävs tillstånd av Polismyndigheten i Jönköpings län.

Offentlig plats är allmänna vägar, gator, torg, trottoarer, parker eller liknande inom detaljplanelagt område som är upplåtna för allmänheten.

Hur ansöker jag?

Så här går det till när du ansöker om tillstånd för upplåtelse av offentlig plats:

  1. Sök tillstånd hos närmaste polismyndighet. Polisen tar ut en ansökningsavgift.
  2. Polisen tar kontakt med kommunens kontaktperson för att hämta in kommunens yttranden.
  3. Kommunens kontaktperson kontaktar berörda instanser inom kommunen till exempel räddningstjänsten och tekniska förvaltningen. Syftet med yttrandena är att bedöma om dina avsikter kan förverkligas utan att försämra de befintliga kvalitéerna i det berörda området och att ändamålet inte medför stora risker för människan som vistas på platsen.
  4. Yttrandet sänds åter till polismyndigheten, oftast skickar kommunen med villkor som måste uppfyllas för att minimera risker eller för att minska den negativa påverkan som det speciella ändamålet medför.

Ansökan lämnas hos polismyndigheten eller skickas till:

Polismyndigheten i Jönköpings län
Box 618
551 18 Jönköping
polismyndigheten.jonkoping@polisen.se

Taxa för markupplåtelse. Länk till annan webbplats.

Du kan behöva söka fler tillstånd

Du behöver även tillstånd om du ska servera mat eller alkohol. Samma gäller om du vill ställa upp en större matvagn eller en byggnad, till exempel en glasskiosk. Det kan då krävas flera tillstånd, till exempel tillstånd att hantera livsmedel och bygglov. Ta gärna kontakt med kommunens handläggare så berättar vi mer.

Skyltar, kiosker och matvagnar

Vill du sätta upp en skylt, bygga in er uteservering kan bygglov krävas. Rör det sig om något större, som glasskiosk eller matvagn krävs det alltid bygglov. Ta kontakt med någon av kommunens bygglovshandläggare.

Mer information om bygglov för skyltar hittar du på sidan skyltar.

Mat

Har ni för avsikt att hantera livsmedel. Ta kontakt med en av kommunens livsmedelsinspektörer.

Alkohol

Har ni för avsikt att servera alkohol, ta kontakt med kommunens alkoholhandläggare.

Trottoarpratare

För att få ställa ut trottoarpratare, reklamflaggor eller varuexponering krävs tillstånd som du söker hos polisen.

Blanketter hittar du på Polisens webbplats Länk till annan webbplats.

Trottoarpratare placeras ut enligt regler som skapar en god miljö för alla grupper i samhället. Varutransporter, sophämtning och postens arbete får heller inte försvåras.

Placering

Trottoarpratare, reklamflaggor och varuexponering ska placeras under öppettider, samt i anslutning till affärslokalen och mot fasad. Varje verksamhet får placera ut en trottoarpratare, reklamflagga eller varuexponering utanför sin affärslokal.

Du ska tydligt kunna urskilja en rak gånglinje med frimått och utan hinder för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Frimått är måttet mellan trottoarkant och skyltningen och ska vara minst en meter.

Undantag

I Storgatsbacken får trottoarpratare och reklamflaggor placeras antingen vid fasad eller i linje med träden. Varuexponering får dock endast ske vid fasad.

Vid Sundins plats, Pelikanen får trottoarpratare och reklamflaggor placeras vid fasad, skyltanordning eller blomsterpelaren. Högst två trottoarpratare eller reklamflaggor på var sida om skyltanordningen, i nordsydlig riktning. Högst två trottoarpratare eller reklamflaggor får placeras vid blomsterpelaren, i nordsydlig riktning. Varuexponering får endast ske vid fasad.

Påföljder

Om villkoren i tillståndet inte följs ska rättelse ske direkt efter påpekande från polisen. Sker inte rättelse kan polisen återkalla tillståndet med omedelbar verkan.

Läs vidare i Ordningslagen (1993:1 617) 3 kap 19 §. Länk till annan webbplats.

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Vi får många frågor om kontaktuppgifter. I de flesta fall ska du kontakta vårt kontaktcenter på telefon 0370-37 70 00, eller via e-post: kontaktcenter@varnamo.se.

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 15 april 2024