Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Akuta ärenden utanför öppettiderna:
036-13 71 62


Snöröjning

Vår målsättning är att de mest trafikerade gatorna och gång- och cykelstråken ska vara röjda före morgonrusningen. Vi börjar med att ploga de större trafiklederna samt gång- och cykelvägar som används av många.

Då rycker vi ut 

Vi följer rapporter och prognoser från SMHI om väderlek och nederbörd. Gång- och cykelvägar röjer vi om det har snöat cirka fem centimeter och på gatorna när det har kommit 8-10 centimeter. Normalt rycker vi ut efter att snöfallet har slutat.

Vi prioriterar större trafikleder och de gång- och cykelvägar som används av många. Därefter plogas matargator och busslinjer. Bostadsgator och mindre trafikerade gång- och cykelvägar får vänta till sist.      

Halkbekämpning

På gator med mycket trafik och framför allt på Viadukten är det nödvändigt att halkbekämpa. Detta görs med salt alternativt sand beroende på väderleken. På övriga gator sandar vi i korsningar och branta backar. Även gång- och cykelbanor sandas. Vår strävan är att minska saltanvändningen.

Bortforsling av snö

Bortforsling av snö sker bara när sikten eller framkomligheten blir nedsatt. Av kostnadsskäl undviker vi snöbortforsling så länge som möjligt.

Underlätta snöröjningen

Du underlättar arbetet för oss genom att respektera parkerings­bestämmelser och så långt som möjligt lämna företräde åt våra arbetsfordon.

Snöröjning på trottoarer är fastighetsägarens ansvar.

Det är inte tillåtet att skotta ut snö från tomtmark på gatan.

Gator och vägar utanför Värnamo tätort

I övriga tätorter och på enskilda vägar är det vägföreningar respektive vägsamfälligheter som svarar för vinterväghållningen. På det allmänna vägnätet sköter Trafikverket snöröjning och halkbekämpning.

Frågor om snöröjningen

Hör gärna av dig till kontaktcenter vid frågor. Efter ordinarie arbetstid samt vid helger ska du ringa Länsalarmeringscentralen: 036-13 71 62.

Senast granskad:
2019-07-16

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se


Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30


Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo


Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo


Organisationsnummer
212000-0555

Fler kontaktuppgifter
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp