Snöröjning

Vår målsättning är att de mest trafikerade gatorna och gång- och cykelstråken ska vara röjda före morgonrusningen. Vi börjar med att ploga de större trafiklederna samt gång- och cykelvägar som används av många. På det allmänna vägnätet sköter Trafikverket snöröjning och halkbekämpning.

Då rycker vi ut 

Vi följer rapporter och prognoser från SMHI om väderlek och nederbörd. Gång- och cykelvägar röjer vi om det har snöat cirka fem centimeter och på gatorna när det har kommit tio centimeter. Normalt rycker vi ut efter att snöfallet har slutat.

Vi prioriterar större trafikleder och de gång- och cykelvägar som används av många. Det kan till exempel vara gator i centrala delar och gång-och cykelvägar vid skolor. Därefter plogas matargator och busslinjer. Bostadsgator och mindre trafikerade gång- och cykelvägar får vänta till sist. Trottoarer snöröjer vi inte. Att snöröja trottoarer är fastghetsägarens ansvar.

Halkbekämpning

På gator med mycket trafik är det nödvändigt att halkbekämpa. Detta görs med salt alternativt sand beroende på väderleken. På övriga gator sandar vi i korsningar och branta backar. Även gång- och cykelbanor sandas. Vår strävan är att minska saltanvändningen.

Vid återvinningsstationerna finns lådor med sand. Där kan du hämta sand för användning mot halka vid din fastighet eller vid gata där det behövs. Kommunen fyller kontinuerligt på med ny sand.

Bortforsling av snö

Bortforsling av snö sker bara när sikten eller framkomligheten blir nedsatt. Av kostnadsskäl undviker vi snöbortforsling så länge som möjligt.

Underlätta snöröjningen

Du underlättar arbetet för oss genom att respektera parkerings­bestämmelser och så långt som möjligt lämna företräde åt våra arbetsfordon.

Snöröjning på trottoarer är fastighetsägarens ansvar.

Det är inte tillåtet att skotta ut snö från tomtmark på gatan.

Är din gata inte skottad efter 24 timmar?

Efter att det slutat snöa jobbar vi så snabbt vi kan med snöröjningen. Är en gata fortfarande inte skottad efter 24 timmar, eller har du andra frågor om snöröjningen, är du välkommen att ringa till Kontaktcenter, 0370-37 70 00.

Efter ordinarie arbetstid samt vid helger ska du ringa Länsalarmeringscentralen: 036-13 71 62.

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Vi får många frågor om kontaktuppgifter. I de flesta fall ska du kontakta vårt kontaktcenter på telefon 0370-37 70 00, eller via e-post: kontaktcenter@varnamo.se.

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 16 februari 2024