Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Vatten och avlopp (VA)

Innehåll anpassat för dig:

Hitta snabbt

Dricksvatten
Eget dricksvatten, kommunalt dricksvatten, dricksvattenkvalitet, vattnets hårdhet, kranmärkt, lågt grundvatten, spara på dricksvattnet, vattenförbrukning och avgifter, vattenskyddsområden, lag om allmänna vattentjänster (LAV)
Kommunalt avlopp
Fettavskiljare, Industriavlopp, LTA-pump, Pålslunds reningsverk
Enskilt avlopp
Infiltration, Markbädd, Sluten tank, Urinsorterande toalett, Torrtoalett, Skötsel av avloppsanläggningar, Tömning av enskilda avlopp
Ledningsnät, anslutning till fastighet
Det är tekniska förvaltningen som ansvarar för det allmänna vatten- och avlopps­nätet fram till fastighetens förbindelsepunkt. Innanför förbindelsepunkten ligger ansvaret för ledningar samt vatten- och avloppinstallationer hos fastighetsägaren.
Dagvatten
Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner av från hårda ytor som byggnader, gator och hårdgjorda ytor samt dräneringsvatten från husgrunder. Via dagvattenledningar eller dagvattendiken rinner det vidare ut i närmsta vattendrag, i några fall även till reningsverken. Dagvattnet leds bort för att minska risken för översvämning.
Översvämning
Detaljkartor, Källaröversvämning, Vattennivån i Lagan, Åtgärder vid höga flöden, Översvämningsrisk norra Värnamo, Översvämningsrisk södra Värnamo
Sms vid avbrott
Ibland behöver vi tillfälligt stänga av vattnet, till exempel för underhåll på VA-ledningar eller om det inträffar en vattenläcka. För att du så snabbt som möjligt ska få veta det, kan vi använda utskick med vår sms-tjänst.
Frågor och svar, vatten och avlopp
Vi har samlat de vanligaste frågorna som vi får om vatten och avlopp (VA).

Mer information om Vatten och avlopp (VA)

Information via sms

Ibland behöver vi tillfälligt stänga av vattnet, till exempel för underhåll på VA-ledningar eller om det inträffar en vattenläcka. För att du så snabbt som möjligt ska få veta det, kan vi använda utskick med vår sms-tjänst.

Så här fungerar det

Om du är skriven på en adress i Värnamo kommun och har en mobiltelefon som är registrerad där, får du automatiskt våra sms-utskick. Vi skickar sms om något inträffar med vattnet i ditt område. Sms kan skickas ut vilken tid som helst på dygnet.

Du kan själv lägga till mobilnummer och adresser. Det kan du göra om du vill ha sms till mobiltelefon med kontantkort eller en jobbtelefon som är registrerad på annan ort. Du kan också lägga till fler mobilnummer och adresser. Du kan avregistrera ditt mobilnummer om du inte vill få sms. De ändringarna gör du i rutan nedan.

Senast ändrad 01 december 2022