Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

VA-kundtjänst
0370-37 74 98

Öppettider

Måndag-torsdag 8.00-16.30
Fredag 8.00-15.00
Lunchstängt 12.00-13.00

Akuta ärenden utanför öppettiderna:
036-13 71 62


Ny VA-plan

Vi behöver en långsiktig planering för kommunens vatten- och avloppsförsörjning. På så sätt kan vi använda resurserna på bästa sätt.

VA-plan

VA-verksamheten är en viktig infrastruktur och service för våra invånare, verksamheter och företag. Vi har som mål med kommunens vatten- och avloppsförsörjning att säkerställa ett rent och friskt vatten idag och i framtiden.

Planen har delats in i fyra delar:

  • VA-plan
  • VA-översikt
  • VA-dagvattenhantering
  • VA-strategi

Här kan du läsa Plan för vatten och avlopp i VärnamoPDF

Filen är stor: 1, 76 MB

VA-översikt

VA-översikten beskriver hur kommunens VA-försörjning ser ut idag. Den ger också en bild av hur den kommer att behöva utvecklas. Översikten ska även fungera som ett underlag för vidare planering av vatten och avlopp.

Här kan du läsa om VA-översiktPDF

Filen är stor: 3, 89 MB

VA-dagvattenhantering

VA-dagvattenhantering är en del av planen som beskriver dagvattenfrågan för kommunen. Vi vill att den ska fungera som en handbok för vårt arbete med dagvattenhantering. Den ska också fungera som kommunens plan och strategi för dagvatten. Dagvattenfrågan skiljer sig något från kommunens vatten- och avloppsförsörjning. Därför har den utformats som en separat del av planen.

Här kan du läsa om VA-dagvattenhanteringPDF

Filen är stor: 2,23 MB

VA-Strategi

I VA-strategi redovisar vi kommunens hållning till VA-försörjningen, där vårt ställningstagande för dagvattenhanteringen är en betydelsefull del. I strategin beskriver vi en övergripande strategi och vilka långsiktiga beslut som vi behöver ta för att utveckla VA-försörjningen för hela kommunen.

Här kan du läsa VA-strategiPDF

Vad händer nu?

Förslaget har behandlats i kommunens förvaltningar och har skickats ut på remiss till andra kommuner, myndigheter och företag. Planen har antagits av kommunfullmäktige med beslut 2018-11-29, § 223.

Kontakt

Emma Norstrand
Planeringsarkitekt
emma.f.nordstrand@varnamo.se

Johan Virdung
Ledningsnätsingenjör
johan.virdung@varnamo.se

Senast granskad:
2020-09-18

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se


Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30


Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo


Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo


Organisationsnummer
212000-0555

Fler kontaktuppgifter
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp