Ledningsnät, anslutning till fastighet

Det är teknik- och fritidsförvaltningen som ansvarar för det allmänna vatten- och avlopps­nätet fram till fastighetens förbindelsepunkt. Innanför förbindelsepunkten ligger ansvaret för ledningar samt vatten- och avloppinstallationer hos fastighetsägaren.

Ledningsnätet

För att klara vattenförsörjning och avloppsrening har Värnamo kommun elva vattenverk och tio avloppsreningsverk. Ledningsnätet är totalt 79 mil långt, varav 44 mil är avloppsledningar, 6 mil är tryckavlopp och 29 mil är vatten­ledningar. Dessutom finns 49 spillvattenpumpstationer, 6 tryckstegringsstationer och 10 dagvattenpumpstationer.

Vattenläckor

Vi behöver din hjälp.

Informera oss om:

  • du upptäcker onormala vattensamlingar på en gata (kan bero på en vattenläcka eller stopp i en dagvattenbrunn)
  • det är dåligt vattentryck eller inte kommer något vatten alls i kranen
  • det är konstig färg, lukt eller smak på kranvattnet även efter spolning

Kontakta kontaktcenter så hjälper vi dig vidare. 

Du kan också göra en felanmälan på kommun.varnamo.se/felanmalan. Länk till annan webbplats.

Eller via mobilappen ”Felanmälan Värnamo”.

Vid brister eller akuta fel utanför kontorstid ring 036-13 71 62.

Anslutning till kommunalt vatten och avlopp

Om du vill ansluta din fastighet till det kommunala vatten- och avlopssnätet, behöver du göra en anmälan för servisanlutning.

Du hittar mer information och anmälan på sidan vatten och avlopp.

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Vi får många frågor om kontaktuppgifter. I de flesta fall ska du kontakta vårt kontaktcenter på telefon 0370-37 70 00, eller via e-post: kontaktcenter@varnamo.se.

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 17 april 2024