Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Enskilt avlopp

Avloppsanläggningar som byggs utanför områden där det finns kommunalt vatten- och avloppsnät kallas enskilda avloppsanläggningar.

Avloppssystem

Har huset vattentoalett består avloppsanläggningen oftast av en slamavskiljare, till exempel en trekammarbrunn. Där avskiljs slam och fasta partiklar och därefter renas avloppsvattnet i någon form av infiltration eller filter.

Utsläpp av orenat avloppsvatten leder till syrebrist, smittspridning och övergödning i våra vattendrag. Men avloppsvatten kan också vara en resurs. På senare tid har det kommit fram nya avloppssystem som gör det möjligt att ta tillvara den näring som avloppsvattnet innehåller, till exempel genom att i en särskild behållare avskilja urin som sedan kan användas som gödningsmedel.

På webbplatsen Avloppsguidenlänk till annan webbplats finns mycket fakta om enskilda avlopp. Där kan du se vad du ska tänka på när du ska anlägga ett enskilt avlopp och vilka olika reningstekniker som finns.

Anmälningsplikt eller tillstånd

Att anlägga en enskild avloppsanläggning är tillståndspliktigt eller i vissa fall anmälningspliktigt. För vissa känsliga områden kan dessutom särskilda skyddsåtgärder krävas.

Grannyttrande

Närboende grannar som kan beröras av den planerade avloppsanordningen ska ges tillfälle att yttra sig enligt 19 kap. 4 § Miljöbalken. När du yttrar dig ska du först ha tagit del av din grannes ansökningshandlingar: ansökan och
situationsplan.

Senast granskad:
2019-10-29

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se


Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30


Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo


Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo


Organisationsnummer
212000-0555

Fler kontaktuppgifter
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp