Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Sluten tank

Tät behållare, eller sluten tank som det ofta kallas, kan i undantagsfall vara ett alternativ för att ta hand om avloppsvattnet när det är svårlösta markförhållanden som gör att det inte är tekniskt möjligt eller ekonomiskt rimligt att anlägga en infiltration eller markbädd.

En sluten tank är oftast tillverkad i plast men finns även i betong och de volymer som är vanligast är 3-5 m3.

Att lösa avloppsfrågan genom sluten tank är ur miljösynpunkt en dålig lösning. Vid tömning av avloppsvattnet i en sluten tank måste detta transporteras med slamsugningsbil och tömmas vid ett kommunalt reningsverk, vilket medför många onödiga transporter med avloppsvatten. Nackdelarna med sluten tank för fastighetsägaren är att systemet är dyrt i drift - tömning av en 4 m3 tank kostar 956 kr (enligt 2015 år taxa) - och att avloppssystemet, när tanken väl har blivit full är helt obrukbart tills dess att tanken tömts.

I Värnamo kommun finns riktlinjer för när sluten tank kan få installeras. Enligt riktlinjerna skall det finnas särskilda tekniska eller ekonomiska skäl som gör sluten tank till ett tänkbart alternativ.

För att installera en sluten tank krävs tillstånd/anmälan till samhällsbyggnadsnämnden. I broschyren "Information om små avloppsanläggningar" kan du läsa mer om hur du ska gå till väga om du vill installera en sluten tank. 

Senast granskad:
2019-10-29

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se


Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30


Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo


Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo


Organisationsnummer
212000-0555

Fler kontaktuppgifter
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp