Sluten tank

Tät behållare eller sluten tank som det ofta kallas, kan i undantagsfall vara ett alternativ för att ta hand om avloppsvattnet när det är svårlösta markförhållanden som gör att det inte är tekniskt möjligt eller ekonomiskt rimligt att anlägga ett minireningsverk, en infiltration eller markbädd.

En sluten tank är oftast tillverkad i plast men finns även i betong och de volymer som är vanligast är 3-5 m3.

Att lösa avloppsfrågan genom sluten tank är ur miljösynpunkt en dålig lösning. Vid tömning av avloppsvattnet i en sluten tank måste detta transporteras med slamsugningsbil och tömmas vid ett kommunalt reningsverk, vilket medför många onödiga transporter med avloppsvatten. Nackdelarna med sluten tank för fastighetsägaren är att systemet är dyrt i drift - tömning av en 4 m3 tank kostar 1 500 kr (enligt 2021 år taxa) och att avloppssystemet, när tanken väl har blivit full är helt obrukbart tills dess att tanken tömts.

För att installera en sluten tank krävs tillstånd/anmälan till samhällsbyggnadsnämnden.

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 05 januari 2024