Tömning av enskilda avlopp

Du som har en enskild avloppsanläggning måste regelbundet få din slamavskiljare, brunn eller tank tömd för att den ska fungera bra och inte belasta miljön i onödan.

Slamtömning

Tömningen är schemalagd. Enskilda avlopp töms en gång per år utan att någon särskild beställning behöver göras.

Om du har frågor om slamtömning eller vill beställa en extra tömning är det SÅM du kontaktar. Du hittar mer information på SÅMs webbplats. Länk till annan webbplats.

En slambil med last är tung. Därför är det viktigt att ha en bra väg som håller för belastningen. Underlätta arbetet för personalen som tömmer din anläggning:

  • Vägen ska vara minst 3 meter bred.
  • Vägen till fastigheten ska vara röjd till en bredd av 3,5 meter och en höjd av 4 meter.
  • Vägen ska kunna bära ett fordon med vikten 30 ton.
  • Vägen ska hållas halkfri och vara plogad när det är snö.
  • Det ska finnas vändmöjlighet för fordonet.
  • Vägen till brunnen ska vara fri från hinder till exempel snö, jord, buskar, redskap, prydnadssaker med mera.
  • Brunnslocket ska vara frilagt, upplåst och lätt att flytta (max vikt 35 kg vid skjutning åt sidan, max vikt 15kg om locket måste lyftas).
  • Slamanläggningen ska vara tydligt märkt med röd vimpel eller annan röd markering, och området röjt från grenar, hög vegetation och vintertid skottad/sandad.

Om entreprenören inte kan komma fram till din avloppsanläggning på grund av att något av kraven ovan inte uppfylls har entreprenören rätt att hoppa över tömningen. Det blir då en bomkörning som debiteras enligt gällande taxa.

Omhändertagande av eget slam

Om du vill tömma din slamavskiljare själv behöver du göra en ansökan. Det ska finnas utrustning för att tömma slamavskiljaren och utrymme för att sprida slammet.

Ändrat slamtömningsintervall

Du som vill ha förlängt intervall för slamtömning ska göra en ansökan. För att få förlängt intervall ska det finnas tillstånd för avloppsanordning och fastigheten bebos mindre än 6 månader/år.

Intervall för slamtömning och riktlinjer för ändrat slamtömningsintervall regleras i Värnamo kommuns renhållningsordning. Förlängt intervall för slamtömning kan medges om det kan ske på ett ur hälsoskydds- och miljövårdssynpunkt godtagbart sätt.

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 16 april 2024