Urinsorterande toalett

Med urinsorterande toalett menas en toalett där urin och avföring går till skilda behållare direkt från toalettstolen. Meningen är att man sedan ska använda urinen som gödningsämne efter att den har blandats ut med vatten.

Urinsorterande toaletter finns både med och utan vattenspolning. Avföringen (och toalettpappret) kan komposteras och användas som jordförbättringsmedel om man har en toalett utan vattenspolning eller, om man har vattenspolande toalett, ledas till en vanlig slamavskiljare och efterföljande infiltration.

Utspädd urin är ett bra gödningsämne eftersom det innehåller höga halter av kväve och även en betydande halt kalium och en del fosfor. Kan man i större skala ta tillvara näringsämnena i urin så betyder det att man kan minska på användningen av konstgödsel inom lantbruket.

Kompostering av latrin

Du som vill kompostera ditt egna latrinavfall måste göra en ansökan till samhällsbyggnadsnämnden. För att få kompostera latrin krävs en ventilerad och tät behållare där efterkompostering kan ske i minst 6 månader samt att du har utrymme för den erhållna slutprodukten. Ansökan ska lämnas in i god tid innan du vill börja ta hand om ditt egna latrinavfall.

Här nedan hittar du information om små avloppsanläggningar, där hittar du även de blanketter som behövs vid ansökan/anmälan.

Det här var kanske det du letade efter?

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 14 juli 2022