Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Markbädd

Om det på grund av markförhållandena inte går att bygga en infiltrationsanläggning är en markbädd är den vanligaste anläggningstypen för rening av avloppsvatten från ett enskilt hushåll.

Avloppsvattnet från huset leds efter slamavskiljning (i till exempel en trekammarbrunn) till själva markbäddsdelen som består av en fördelningsbrunn och två eller flera spridningsledningar som leder ut avloppsvattnet till en sandbädd. Under bädden samlas det renade avloppsvattnet upp och leds sedan vidare till ett vattendrag, våtmarksområde eller likande.

För att anlägga en markbädd krävs tillstånd/anmälan till samhällsbyggnadsnämnden.

I broschyren "Information om små avloppsanläggningar" kan du läsa mer om hur du ska gå till väga om du vill anlägga en markbädd.

Senast granskad:
2019-10-29

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se


Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30


Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo


Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo


Organisationsnummer
212000-0555

Fler kontaktuppgifter
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp