Infiltration

En infiltrationsanläggning är det vanligaste sättet att rena avloppsvatten från ett enskilt hushåll.

Hur funkar det?

Avloppsvattnet från huset skiljs från slam, till exempel i en trekammarbrunn. Sen leds vattnet till själva infiltrationsdelen. Den består vanligen av en fördelningsbrunn följd av två eller flera spridningsledningar som leder ut avloppsvattnet i marken där det renas.

Vad behöver man för tillstånd?

För att anlägga en infiltrationsanläggning krävs tillstånd/anmälan till samhällsbyggnadsnämnden.
 
Du kan läsa mer hur du ska göra om du vill anlägga en ny infiltrationsanläggning i broschyren Information om små avloppsanläggningar Pdf, 101 kB..

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 14 juli 2022