Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

VA-kundtjänst
0370-37 74 98

Öppettider

Måndag-torsdag 8.00-16.30
Fredag 8.00-15.00
Lunchstängt 12.00-13.00

Akuta ärenden utanför öppettiderna:
036-13 71 62


Dricksvatten

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Som tillsynsmyndighet för dricksvatten ser samhällsbyggnadsförvaltningen till att verksamhetsutövaren följer gällande lagstiftning.

Kommunalt dricksvatten

Allt dricksvatten som Värnamo kommun levererar är grundvattenbaserat. Det tas från grävda eller borrade brunnar. För att dricksvattnet inte ska förorenas, omges de kommunala vattentäkterna av vattenskyddsområden, med regler för bland annat kemikaliehantering, spridning av gödsel och bekämpningsmedel samt restriktioner för schaktning och installation av värmepumpar.

Gula skyltar visar att du befinner dig inom vattenskyddsområde. Om en olycka inträffar ska Räddningstjänsten larmas (112). 

Vatten från allmän anläggning (A-vatten)

Dricksvatten från allmän anläggning ska vara tjänligt när det når konsumenterna. Samhällsbyggnadsförvaltningen gör inspektioner på vattenverken och ser till så att verksamhetsutövaren följer sitt fastställda egenkontrollprogram som bland annat säger hur många prover som ska tas i den offentliga kontrollen.

Vattnets hårdhet i Värnamo kommun

Enskilt vatten (E-vatten) och provtagning

Dricksvatten från egen brunn eller annan enskild vattentäkt bör vara av tjänlig kvalitet. Som privatperson kan man vända sig till samhällsbyggnadsförvaltningen om man vill ta ett mikrobiologiskt eller kemiskt prov på vattnet från den egna brunnen.

Vi tillhandahåller provtagningsflaskor och ser till så att proverna kommer till laboratoriet. Samhällsbyggnadsförvaltningen bekostar ett mikrobiologiskt prov under en tioårsperiod. 

Senast granskad:
2020-05-06

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se


Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30


Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo


Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo


Organisationsnummer
212000-0555

Fler kontaktuppgifter
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp