Kommunalt dricksvatten

Allt dricksvatten som Värnamo kommun tillhandahåller är grundvattenbaserat. Vattnet tas från grävda och borrade brunnar.

Varje tätorts vatten är unikt, beroende på vilka salter och mineraler marken innehåller. I olika delar av kommunen har vattnet till exempel olika hårdhet.

Vattnets rening

Innan dricksvattnet kommer i din kran filtreras råvattnet vid vattenverket. Vid några vattenverk måste järn och mangan tas bort. Vattnets pH och hårdhet justeras till godkända värden och till sist desinficeras dricksvattnet med UV-ljus i förebyggande syfte. Därefter går det ut på ledningsnätet.

Kallt kranvatten klassas som livsmedel

Livsmedelsverket ställer höga krav på dricksvattnet. För att kontrollera vattnets kvalitet tas vattenprov regelbundet vid vattenverken, på ledningsnätet och ute på nätet hos användrarna. Vattnet analyseras på laboratorium, som undersöker vattnets kemiska och mikrobiologiska sammansättning och gör en kvalitetsbedömning.

Men vatten från varmvattenkranen är inget livsmedel

Varmvatten från kranen är en riskabel genväg vid matlagning och beredning av dryck. Varmvattnet produceras lokalt i din fastighet för att användas till dusch, bad och disk. Kvaliteten beror helt och hållet på i vattenledningarnas och varmvattenberedarens skick. Varmvatten kan innehålla både bakterier och koppar och kan ge magproblem.

Om vattnet har konstig färg, lukt eller smak

Missfärgat vatten

Vid ledningsarbeten eller driftstörningar kan järn- eller manganflagor lossna från ledningen och följa med. Det är som regel ofarligt. Undvik dock att tvätta vittvätt om vattnet är missfärgat. Låter du vattnet rinna en stund innan det används brukar problemet försvinna.

Mjölkaktigt vatten

Luft kan komma in i systemet vid till exempel ledningsarbeten. Då kan vattnet se mjölkaktigt ut men det påverkar inte vattnets kvalitet. Låt det uppspolade vattnet stå någon minut så försvinner luftbubblorna.

Klorlukt

Om jord kommit i kontakt med vattnet vid till exempel ledningsarbeten, görs ibland en tillfällig klorering i förebyggande syfte. Vattnet kan då lukta klor. Det är ofarligt.

Konstig färg, lukt eller smak även efter spolning

Om dricksvattnet skulle ha konstig färg, lukt eller smak även efter en längre tids spolning, kontakta Kontaktcenter eller gör en felanmälan på webben. Länk till annan webbplats.

Felanmälan finns även att ladda ner som app till mobilen; Felanmälan Värnamo. 

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 20 mars 2024