Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

VA-kundtjänst
0370-37 74 98


Vattenförbrukning och avgifter

Kommunens vatten- och avloppsverksamhet är helt avgiftsfinansierad. Avgiften består av anläggningsavgift samt brukningsavgift. Vanligtvis är en fastighet ansluten både till vatten och avlopp.

Du betalar för den mängd vatten som du förbrukar

Anläggningsavgift är kostnaden för att ansluta sig till kommunalt vatten, medan brukningsavgift är kostnaden för förbrukningen. Avgifter för vatten och avlopp (VA)faktureras fyra gånger per år; tre gånger utifrån beräknad förbrukning samt en faktura som grundas på din avläsning av vattenmätaren.

Den aktuella VA-taxan hittar du på sidan taxor och avgifter.

Vattenmätare

Din vattenmätare mäter och visar vattenförbrukningen. Vattenmätaren är kommunens egendom. Den ska vårdas av fastighetsägaren och får inte utsättas för frost eller annan påverkan. Den ska sitta lättillgänglig så att den lätt kan avläsas, kontrolleras och bytas ut.

Så här läser du av din vattenmätare

Mätaren sitter vanligtvis i din tvättstuga eller källare. Lyft på locket och rapportera siffrorna. En viktig sak att komma ihåg är att din vattenmätare inte mäter i decimaler. När du ska läsa av din vattenmätare ska mätarställningen därför anges i hela kubikmeter (m3) utan nollor innan.

Exempelvis om det står 00951 på vattenmätaren, då ska du utelämna de första två nollorna och endast skriva 951 i de tre sista rutorna på avläsningskortet.

Håll koll på din förbrukning

För att kunna fakturera dig korrekt måste vi veta hur mycket vatten du förbrukar. Mätarställningen ska läsas av och rapporteras in till tekniska förvaltningen en gång per år. Avläsningen ligger till grund för VA-avgiften.

Om vi inte får din avläsning i tid måste vi beräkna din förbrukning, vilket kan innebära stora avvikelser.

Kontakta tekniska förvaltningens kundtjänst om du vet att ditt hushålls vattenförbrukning kommer att ändras eller om du misstänker att vattenmätaren inte fungerar.

Ha som rutin att jämföra vattenmätarens räkneverk med uppgifterna på din VA-räkning, så kan eventuella läckor, otäta kranar eller andra fel upptäckas i tid.

En vattenkran som droppar eller en toalettstol som läcker kan förbruka så mycket som 15 000‑100 000 liter vatten per år. Det blir en onödig kostnad som du enkelt kan undvika.

Mer information

Allmänna bestämmelser för brukande av Värnamo kommuns allmänna vatten-och avloppsanläggningar:

Senast granskad:
2020-06-25

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se


Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30


Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo


Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo


Organisationsnummer
212000-0555

Fler kontaktuppgifter
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp