Lågt grundvatten

Det är låga grundvattennivåer i stora delar av Sverige – också här i Värnamo kommun. Speciellt de små magasinen sjunker snabbt och är mycket låga.

Att de småmagasinen har låga grundvattennivåer kan ge problem för dig med enskild brunn.

Oftast är det du som fastighetsägare som har ansvar för att det finns vatten i din brunn och att den håller rätt kvalitet.

Är det låga vattennivåer behöver man vara sparsam med vattnet i den egna brunnen. Det kan behövas mycket nederbörd och kan ta lång tid innan nivåerna i grundvattnet är återställda. Låg vattennivå och inträngning av ämnen kan påverka vattenkvaliteten i brunnar (smak, lukt, färg). I extrema fall kan dock brunnen sina, och man behöver akut hjälp. 

Vad kan man göra om brunnen har sinat?

 • Fråga dina grannar om du får fylla på vattendunkar hos dem.
 • Använd bara godkänt vatten för att vara säker på att du får livsmedelskvalitet på vattnet. Det vatten som tas från en brunn med oklar kvalitet går bra att använda till andra ändamål än dricksvatten.
 • Det finns företag som kan hjälpa till att fylla på brunnar med nytt vatten. Försäkra er då om att det är livsmedels klassat vatten som levereras. Det finns också en viss risk att det blir grumligt vatten eftersom vatten i brunnen egentligen ska rinna till genom marken/sprickor i berget och inte komma uppifrån, samt att vattnet läcker ut ur brunnen igen. 

Långsiktiga lösningar

 • Kontakta kommunen för att se om du kan ansluta dig till kommunalt vatten.
 • Borra/gräv ny brunn.Nedan kan du läsa om hur du kan vara proaktiv och spara på vatten.

  Tips och råd för att spara vatten:
 • Även om det inte ser krisartat ut ska man vara observant och iaktta försiktighet.
 • Diska inte under rinnande vatten.
 • Diska med full maskin och välj eco-program.
 • Ta korta duschar.
 • Bada inte badkar.
 • Använd snålspolande duschmunstycke.
 • Stäng av vattnet i duschen när du tvålar in dig.
 • Stäng av kranen när du borstar tänderna.
 • Byt ut packningar i droppande kranar och läckande toalettstolar.
 • Samla regnvatten och använd till trädgårdsbevattning.
 • Tvätta bara bilen hos en biltvätt där smutsigt vattnen samlas upp, renas och återanvänds.

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Vi får många frågor om kontaktuppgifter. I de flesta fall ska du kontakta vårt kontaktcenter på telefon 0370-37 70 00, eller via e-post: kontaktcenter@varnamo.se.

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 17 februari 2022