Eget dricksvatten

Här hittar du som har enskilt vatten information om provtagning och vattenförbättrande åtgärder. Det är du som fastighetsägare och brunnsägare som ansvarar för brunnens skötsel och för att undersöka vattenkvaliteten.

Dricksvattenanalys

För att vara säker på att du alltid får rent och friskt vatten ur kranen är det viktigt att vattenkvaliteten kontrolleras regelbundet. Vattenkvalitén kan förändras med tiden av olika orsaker och därför bör du kontrollera ditt vatten minst vart tredje år. Har du småbarn i familjen bör du vara extra noggrann med att ta vattenprov, eftersom små barn är mer känsliga för höga halter av vissa ämnen. Vattnet kan dessutom påverka olika installationer till exempel genom utfällningar av kalk, järn, mangan och koppar. Det kan påverka disk- och tvättmaskiner, varmvattenberedare och tvätt negativt.

Vattenprov

Från och med 1 januari 2023 upphör tjänsten med att lämna vattenprov på tisdagar. Vi hänvisar istället till ackrediterade laboratorier så som till exempel Eurofins eller SGS.

Eurofins webbplats Länk till annan webbplats.

SGS webbplats Länk till annan webbplats.

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 19 december 2023