Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

VA-kundtjänst
0370-37 74 98

Öppettider

Måndag-torsdag 8.00-16.30
Fredag 8.00-15.00
Lunchstängt 12.00-13.00

Akuta ärenden utanför öppettiderna:
036-13 71 62


Eget dricksvatten

Det är du som fastighetsägare och brunnsägare som ansvarar för brunnens skötsel och för att undersöka vattenkvaliteten. Här hittar du som har enskilt vatten information om provtagning och vattenförbättrande åtgärder.

Dricksvattenanalys

För att vara säker på att du alltid får rent och friskt vatten ur kranen är det viktigt att vattenkvaliteten kontrolleras regelbundet. Vattenkvalitén kan förändras med tiden av olika orsaker och därför bör du kontrollera ditt vatten minst vart tredje år. Har du småbarn i familjen bör du vara extra noggrann med att ta vattenprov, eftersom små barn är mer känsliga för höga halter av vissa ämnen. Vattnet kan dessutom påverka olika installationer till exempel genom utfällningar av kalk, järn, mangan och koppar. Det kan påverka disk- och tvättmaskiner, varmvattenberedare och tvätt negativt.

Du kan lämna ett dricksvattenprov för kemisk analys, mikrobiologisk undersökning och även ta reda på halten av radon i vattnet.

Surt vatten

Du som har problem med surt drickvatten i din enskilda brunn söka bidrag för att förbättra vattenkvalitén. Om du har gjort åtgärder för att förbättra dricksvattnet ska anmäla det till kommunen.

Försurningsbidrag

Om din brunn har för surt vatten kan du få bidrag för vissa pH-höjande åtgärder, bland annat installation av avsyrningsfilter, dosering av alkali och luftning av vatten. Du kan få bidrag för 85 procent av de bidragsberättigade kostnaderna, dock högst 6 000 kronor. Om fler hushåll är anslutna ökar bidraget med 1 000 kronor per hushåll.

Ansökan görs efter det att åtgärder har genomförts och för att få bidrag ska du kunna visa vattenanalyser tagna före och efter installationen.

Senast granskad:
2020-05-06

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se


Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30


Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo


Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo


Organisationsnummer
212000-0555

Fler kontaktuppgifter
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp