Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Eget dricksvatten

Här hittar du som har enskilt vatten information om provtagning och vattenförbättrande åtgärder. Det är du som fastighetsägare och brunnsägare som ansvarar för brunnens skötsel och för att undersöka vattenkvaliteten.

Du som har egen brunn

Kommunalt vatten är av dricksvattenkvalitet men har du egen brunn måste du:

  • anmäla detta till kommunen
  • testa ditt vatten för att bevisa att de uppfyller kraven för dricksvatten
  • göra kontinuerliga prover för att visa att vatten kvaliteten inte förändras
  • ha med brunnen som en del i egenkontrollprogrammet.

Dricksvattenanalys

För att vara säker på att du alltid får rent och friskt vatten ur kranen är det viktigt att vattenkvaliteten kontrolleras regelbundet. Vattenkvalitén kan förändras med tiden av olika orsaker och därför bör du kontrollera ditt vatten minst vart tredje år. Har du småbarn i familjen bör du vara extra noggrann med att ta vattenprov, eftersom små barn är mer känsliga för höga halter av vissa ämnen. Vattnet kan dessutom påverka olika installationer till exempel genom utfällningar av kalk, järn, mangan och koppar. Det kan påverka disk- och tvättmaskiner, varmvattenberedare och tvätt negativt.

Du kan lämna ett dricksvattenprov för kemisk analys, mikrobiologisk undersökning och även ta reda på halten av radon i vattnet.

Samhällsbyggnadsförvaltningen bekostar ett mikrobiologiskt prov var tionde år för brunnar tillhörande permanent boende samt ett radonprov per borrad brunn tillhörande permanent boende.

Lämna vattenprov

Du hämtar provtagningsflaskor hos den kommun du ska ta provet i. I Värnamo kommun hämtar du flaskor hos receptionen i stadshuset.

Vattenprovet ska tas samma dag som det lämnas in. Provtagningsflaskor kan lämnas in på tisdagar mellan kl. 7.30-11.30.

Priser

Prislista

Bakteriellt prov

190 kr + 25% moms

Kemiskt prov

150 kr + 25% moms

Metaller

356 kr + 25% moms

Radon

140 kr + 25% moms


Surt vatten

Du som har problem med surt drickvatten i din enskilda brunn söka bidrag för att förbättra vattenkvalitén. Om du har gjort åtgärder för att förbättra dricksvattnet ska anmäla det till kommunen.

Försurningsbidrag

Om din brunn har för surt vatten kan du få bidrag för vissa pH-höjande åtgärder, bland annat installation av avsyrningsfilter, dosering av alkali och luftning av vatten. Du kan få bidrag för 85 procent av de bidragsberättigade kostnaderna, dock högst 6 000 kronor. Om fler hushåll är anslutna ökar bidraget med 1 000 kronor per hushåll.

Ansökan görs efter det att åtgärder har genomförts och för att få bidrag ska du kunna visa vattenanalyser tagna före och efter installationen.

Det här var kanske det du letade efter?

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 06 juli 2022