Biltvätt

När du tvättar din bil blir vattnet ett förorenat avloppsvatten som måste renas innan det leds ut till närmaste vattendrag. Om du tvättar din bil på garage­uppfarten eller på gatan rinner tvättvattnet ner i dagvattensystemet. Bor du i Värnamo rinner detta direkt till Lagan.

Varför måste tvättvattnet renas?

Tvättvattnet innehåller många ämnen som är farliga när de kommer ut i naturen. Det är till exempel däckpartiklar, olje- och bränslerester, vägmaterial, giftiga tungmetaller och tensider. Att släppa ut orenat vatten kan enligt Miljöbalken tolkas som miljöbrott.

Tvätta bilen hemma?

Det är tillåtet att spola av bilen på gräsbevuxen plan mark eller grusplan. Du får också tvätta av den med miljöanpassat tvättmedel på samma sätt, men bara vid enstaka tillfällen. Det är viktigt att man inte använder några starka rengöringsmedel eller avfettning. Vattnet får inte heller riskera att rinna ner i dagvattenbrunn, öppet dike, vattendrag eller sjö.

Det här gäller bara privata fordon och är aldrig tillåtet för fordon som används i yrkesmässig verksamhet. 

Du får varken tvätta eller spola av bilen i garage med golvavlopp, inte heller på garageuppfarten eller på gatan.

Vill du veta mer om vilka krav som ställs på biltvättanläggningar i Jönköpings län kan du läsa riktlinjerna för miljökrav på fordonstvättar. Pdf, 610 kB.

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Vi får många frågor om kontaktuppgifter. I de flesta fall ska du kontakta vårt kontaktcenter på telefon 0370-37 70 00, eller via e-post: kontaktcenter@varnamo.se.

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 26 juni 2024