Plan för Värnamo kommuns miljöarbete

För att vi på ett framgångsrikt sätt ska kunna arbeta för en hållbar utveckling krävs att miljö- och klimatarbetet prioriteras och hanteras på alla nivåer i kommunen.

I juni 2019 antog kommunfullmäktige en plan för Värnamo kommuns miljöarbete. I planen kan du läsa om vilka prioriterade områden som kommunens organisation jobbar inom och vilka miljömål på internationell, nationell och regional nivå som de har kopplingar till. Inom varje område finns ställningstaganden som ska fungera vägledande i olika miljöfrågor. Planen tar sikte på 2030 och revideras under varje mandatperiod.

Utöver planen har Värnamo kommun ett övergripande miljömål. Målet formuleras av den politiska majoriteten och gäller under mandatperioden. Alla nämnder och förvaltningar har i uppgift att bidra med åtgärder till målet. Uppföljning och redovisning återfinns i Värnamo kommuns delår- och helårsredovisning.

Du hittar planen för Värnamo kommuns miljöarbete på sidan Planer.

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Vi får många frågor om kontaktuppgifter. I de flesta fall ska du kontakta vårt kontaktcenter på telefon 0370-37 70 00, eller via e-post: kontaktcenter@varnamo.se.

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 16 januari 2024