Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Plan för Värnamo kommuns miljöarbete

För att vi på ett framgångsrikt sätt ska kunna arbeta för en hållbar utveckling krävs att miljö- och klimatarbetet prioriteras och hanteras på alla nivåer i kommunen.

I juni 2019 antog kommunfullmäktige en plan för Värnamo kommuns miljöarbete. I planen kan du läsa om vilka prioriterade områden som kommunens organisation jobbar inom och vilka miljömål på internationell, nationell och regional nivå som de har kopplingar till. Planen revideras under varje mandatperiod.

Tillhörande planen finns en bilaga med åtgärder som är fördelade på varje förvaltning och nämnd/utskott. Bilagan revideras årligen och uppdateras med nya åtgärder.

Du hittar planen för Värnamo kommuns miljöarbete på sidan Planer.

Uppföljning och redovisning

Uppföljning av Värnamo kommuns miljöarbete beskriver kommunens samlade miljöarbete under ett år och redovisas bland annat utifrån de mål och åtgärder som vi förbundit oss till i de lokala styrdokumenten, men tar även upp andra resultat för att sammanställt kunna ge en överblick av miljöarbetet i Värnamo kommun. 

Det här var kanske det du letade efter?

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 28 april 2022