Planer

En plan uttrycker strategier för arbetet med utvecklingen av Värnamo som kommun. Planen kan gälla den geografiska kommunen, eller det interna arbetet inom kommunens organisation.

På denna sida hittar du planer och verksamhetsplaner.

En plan fastställs av kommunfullmäktige och tas fram av kommunstyrelse eller nämnd.

Verksamhetsplaner

Nämnderna beslutar varje år om en verksamhetsplan för det kommande året. I verksamhetsplanen beskriver nämnderna sina mål och hur verksamheten kommer att bedrivas utifrån den budget de har fått från kommunfullmäktige.

Nämndernas verksamhetsplaner 2023-2025 hittar du på sidan Mål och budget 2023, November.

Det här var kanske det du letade efter?

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 24 januari 2024