Riktlinjer

En riktlinje beskriver hur förvaltningen bedriver den befintliga verksamheten, eller ett visst område, så att den bedrivs effektivt och med god kvalité.

En riktlinje beslutas av förvaltningsorganisation eller verksamheten.

Kommunchef och kommunledningsförvaltningen antar kommunövergripande riktlinjer. Förvaltningschef och förvaltningar antar verksamhetsspecifika riktlinjer.

Riktlinjer gäller tillsvidare om inget annat anges.

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Vi får många frågor om kontaktuppgifter. I de flesta fall ska du kontakta vårt kontaktcenter på telefon 0370-37 70 00, eller via e-post: kontaktcenter@varnamo.se.

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 01 juli 2022